Esitutkimus käynnissä!

DAGIS-hankkeen vanhemmille suunnattu esitutkimuskysely on käynnistynyt. Kyselyyn voi vastata aina 9.11.2014 saakka. Esitutkimuskyselyssä selvitetään muun muassa vanhemmuuteen, ruokailuun ja lasten istumiseen liittyviä käytäntöjä.

Esitutkimukseen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet 3–6 -vuotiaiden lasten vanhemmat. Tarkoituksena on testata, miten tutkimukseen valitut kysymykset toimivat ja soveltuvat kohderyhmän näkemysten tutkimiseen.

Osallistujia esitutkimukseen rekrytoidaan erilaisien kanavien, muun muassa sosiaalisen median sekä muutamien päiväkotien, kautta. Halukkaat osallistujat vastaavat kyselyyn sähköisen linkin kautta täysin anonyymisti. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia.