Kiitos!

DAGIS-tutkimusryhmä kiittää ryhmähaastatteluihin osallistuneita sekä esitutkimuksen kyselyyn vastanneita.  Vastauksenne ovat arvokkaita.

DAGIS-tutkimuksen esitutkimusvaihe jatkuu kiihtyvyysmittareiden testaamisella päiväkodeissa eri puolilla Suomea.