”Päiväkodissa kyllä syödään kasviksia, mutta…”

DAGIS-ryhmähaastatteluiden yhtenä teemana oli myös lasten ravitsemus. Haastattelimme erikseen vanhempia ja päiväkotihenkilöstöä eri päiväkodeissa. Tämän kevään aikana tulemme julkaisemaan pieniä paloja keskeisimmistä tuloksista sivuillamme uutiset-osiossa. Tuloksia esitellään vapaamuotoisesti ja pohdiskelevasti.Picture18

Yhtenä mielenkiintoisena haastatteluissa esille tulleena seikkana oli se, että kotona tarjoillaan laajasti erilaisia kasviksia, mutta ainoastaan päiväkodissa lapsi nauttii monipuolisesti kaikkea. Vanhemmat saattoivat kokea tämän turhauttavana, koska he laittavat tarjolle monipuolisesti kaikenlaisia kasviksia, mutta lapset valitsevat syötäväksi vain tiettyjä kasviksia. Tässä vaiheessa monet vanhemmat tuntuivat antavan periksi ja tarjoavat vain niitä laatuja, joita lapsi syö. Picture7

Haastatteluihin osallistuneiden varhaiskasvattajien mielestä vanhempien ei tulisi antaa periksi vaan jatkaa vieraampienkin kasviksien tarjoamista lapsille. Varhaiskasvattajat kokivat, että lasten välillä näkee eron sen suhteen ovatko lapset tottuneet kotona maistamaan ja kokeilemaan erilaisia kasviksia. Lapset, jotka ovat tottuneet kasviksiin kotona, uskaltavat kokeilla vieraampiakin kasviksia myös päiväkodissa yhdessä toisten lasten ja varhaiskasvattajien kannustuksen seurauksena. Lapset, jotka eivät ole kotona tottuneet erilaisiin kasviksiin, on puolestaan haasteita päiväkodissa uskaltaa maistaa, vaikka varhaiskasvattajat kannustavat tähän.

Aiempia pohdintoja ryhmähaastatteluihin pohjautuen voit lukea seuraavista uutisista:
Mennään metsään!
Päiväkodin lapset ovat pihalla taas -vai?