Toukokuun kuulumisia

Picture6Toukokuun aikana DAGIS-ryhmää on työllistänyt erityisesti ensimmäinen pilottitutkimus, joka on ollut käynnissä eräässä päiväkodissa. Pilottitutkimuksen tarkoituksena on ollut testata eri menetelmien käytäntöä ja toimivuutta lasten keskuudessa.

Haluammekin kiittää kaikkia tähän pilottiin osallistuneita lapsia, vanhempia ja päiväkotihenkilöstöä aktiivisuudesta ja rakentavasta palautteesta! DAGIS-ryhmä pystyykin nyt palautteiden ja kommenttien perusteella suunnittelemaan  sujuvammat käytännöt tulevaan kartoitukseen.

Toinen pilotti on luvassa vielä kesäkuussa toisessa päiväkodissa.