Laaja tutkimus alkaa Etelä-Pohjanmaalla

Kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimus aikoo selvittää 3 – 6-vuotiaiden päiväkotilasten ruoankäyttöä, paikallaanoloa, liikkumista ja stressiä. Lisäksi tarkastellaan väestöryhmien välisiä eroja elintavoissa ja kodin sekä päiväkodin vaikutusta niihin. Tutkimus kohdistuu Etelä-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaahan.
Etelä-Pohjanmaalta mukana ovat Kauhajoen, Kurikan ja Seinäjoen kaupungit. Eteläpohjalaisperheitä kutsutaan mukaan marras-joulukuun aikana, ja varsinainen tutkimusvaihe toteutetaan alkuvuodesta 2016.

Tutkimuksen tavoitteena on pystyä pienentämään eroja lasten elintavoissa ja terveydessä. Tutkimus on alkua laajemmalle DAGIS-nimiselle projektille, jonka tavoitteena on kehittää uusia terveyttä edistäviä toimintamalleja ja kaventaa väestöryhmien terveyseroja.

-Tutkimuksella saadaan tietoa siitä, miten terveyserojen syntymistä voidaan ehkäistä jo varhain, silloin kun terveystottumukset ovat vasta muodostumassa, kertoo professori Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskuksesta.

Etelä-Suomessa tutkimus on käynnissä reilun 700 perheen voimin. Etelä-Pohjanmaalta yritetään saada mukaan noin 150 perhettä.  -Palaute perheiltä on ollut positiivista. Tutkimus on kiinnostanut ja innostanut myös lapsia, kertoo tutkimuksen johtaja Eva Roos Folkhälsanista.

Liikemittari vyötäröllä

Tutkimuksessa lasten liikkumista ja paikallaanoloa tutkitaan vyötäröllä pidettävän liikemittarin avulla. Lasten ruoankäyttöä selvitetään kotona ja päiväkodissa, ja stressinsäätelyä mitataan sylki- sekä hiusnäytteillä. Lisäksi päiväkotiympäristöä tutkitaan havainnoimalla. Tutkimuksessa saadaan monipuolinen kuva päiväkoti-ikäisten lasten elintapoihin vaikuttavista tekijöistä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

-On ainutlaatuista, että näin laaja ja poikkitieteellinen, monialaista osaamista yhdistävä tutkimus päästään toteuttamaan tässä mitassa Etelä-Pohjanmaalla. Olemme jo etukäteen kiitollisia mukaan lähteville päiväkodeille ja perheille, toteaa tutkimuksessa väitöskirjaa tekevä Seinäjoen ammattikorkeakoulun yliopettaja Kaija Nissinen.

Projekti toteutetaan Folkhälsanin tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston, Seinäjoen yliopistokeskuksen Tampereen yliopiston yksikön, Työterveyslaitoksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii dosentti Eva Roos Folkhälsanista. Etelä-Pohjanmaan osalta tutkimuksesta vastaa Seinäjoen yliopistokeskuksen Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushankkeen professori Leena Koivusilta. Tutkimuksen rahoittajia ovat muun muassa Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion Säätiö ja Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto.