Joulutervehdys DAGIS-tutkimuksen puolesta!/En julhälsning från DAGIS projektet!

Tämän syksyn aikana DAGIS-tutkimukseen on osallistunut 54 päiväkotia ja runsas 700 lasta. Olemme iloisia osallistuneiden määrästä, ja haluamme kiittää kaikkia teitä kaikesta panoksesta, jota olette tehneet tutkimuksemme eteen. Teidän vastaukset ja näytteiden otot ovat olleet laadukkaita.

Lupasimme jokaiselle osallistuvalle vanhemmalle ja päiväkodille tulokset lapsen/lasten liikkumisen määrästä sekä yhteyshenkilölle hänen henkilökohtaiset tulokset. Nämä tulokset valmistuvat vähitellen ja tavoitteena on, että tutkimukseen 7.9. – 14.10. välisenä aikana osallistuneet päiväkodit, vanhemmat ja yhteyshenkilöt saavat tulokset sähköpostiinsa ennen joulua. Muiden osalta tuloksia on tavoitteena lähetellä ensi vuoden alkupuolella. Toivottavasti tutkimuksemme kiinnostaa teitä edelleen ja seuraatte aktiivisesti tulevia tutkimustuloksia, joista raportoidaan mm. sosiaalisen median kautta. FHtiimi_Luciakuva

RENTOUTTAVAA JOULUA JA LIIKUNNALLISTA VUOTTA 2016!

Under hösten har 54 daghem och över 700 barn deltagit i DAGIS undersökningen. Vi glada över den stora mängden deltagare och vi vill tacka er alla för den arbetsinsats som ni har gjort för DAGIS undersökningen. Vi vet redan nu att era svar och de prover som ni tog har varit av fin kvalitet.

Vi lovade varje deltagande förälder, varje daghem samt varje frivillig kontaktperson att vi skulle leverera resultat över hur fysiskt aktiva de var. Resultaten börjar småningom bli färdiga. Vi har som mål att före julen skicka ut resultat per e-post till dem som deltog i DAGIS under tiden 7.9–14.10. De som deltog senare, torde få sina resultat i början på nästa år. Vi hoppas att undersökningen fortsätter att intressera er och följ gärna med våra resultat, som vi kommer att publicera med jämna mellanrum, på t.ex. social medier.

EN AVSLAPPNANDE JUL OCH ETT FYSISK AKTIVT NYTT ÅR 2016!