DagisWork-hankkeen huhtikuun kuulumisia

DagisWork -tutkimuksessa edistetään päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia ja vähennetään stressiä valmentajan ja työyhteisön tuella.

Espoon tiedotustilaisuus

Espoon tiedotustilaisuus

Nyt on käynnissä tiedottaminen päiväkotien johtajille Espoossa ja Kouvolassa. Tutkijat käyvät kertomassa tutkimuksen tavoitteista ja kulusta ja keskustelevat päiväkotien johtajien kanssa, miten tutkimukseen voi päästä mukaan. Pohdimme yhdessä myös sitä, mitä hyötyä osallistumisesta on työntekijöille ja päiväkodille. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu alkusyksystä päiväkotien käynnistyessä lomien jälkeen.

Kouvolan vierailu

Kouvolan vierailu

Juuri nyt viimeistellään tutkimuksessa käytettävää kyselylomaketta ja valitaan lopullisesti tutkimuksessa käytettävät mittausmenetelmät. Samanaikaisesti viimeistellään kokonaisvaltaista terveyden edistämisen ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään työntekijöiden stressiä ja kuormittuneisuutta. Kokonaisuus toteutetaan tietokoneen avulla Movendos -ohjelmistoa hyödyntäen. Ohjelma toteutetaan antaen yksilöllistä, motivoivaa ja kokonaisvaltaista tukea pitkäjänteisesti. Valmentajan tuki tulee osaksi arkea, jotta ihminen voi saada oikein mitoitetut ja elämäntilanteen huomioivat askelmat elämänmuutokseen. Muutos tuodaan pienten, toistuvien tehtävien muotoon, joiden etenemistä on helppo seurata. Malli perustuu pienten askelten filosofiaan, jossa sovelletaan käyttäytymismuutoksen teoreettisia malleja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Huhti- ja toukokuussa tapahtuu paljon tärkeitä asioita tutkimuksen etenemisen suhteen. Nyt viimeistellään kyselytutkimus, päätetään käytettävät mittausmenetelmät ja työstetään Modendos-ohjelmistoa yhteistyössä ohjelmistoyrityksen ja tutkimukseen palkattavien valmentajien kanssa.