DAGIS-tutkimus haastoi pohtimaan

Uuden vuoden alkajaisiksi myös DAGIS-tutkimuksessa käännettiin uusi vaihde päälle, ja kiivas suunnittelutyö tulevaa syksyä varten käynnistyi rivakasti. Uutta suunnitellessa on aina hyvä kääntyä katsomaan myös mennyttä. Niinpä kävimme läpi palautetta, jota DAGIS-kartoitukseen osallistuneet perheet ja päiväkodin työntekijät antoivat tutkimuksesta. Palaute ilahdutti, sillä vaikka aineistoa kerättiin laajasti ja monipuolisesti, monet perheet ja päiväkodissa työskentelevät pitivät osallistumista myönteisenä kokemuksena: osallistuminen antoi eväitä lasten terveyttä edistävän arjen rakentamiseen ja haastoi omien toimintatapojen arviointiin.

Sain tämän myötä uutta motivaatiota ja muistutusta erityisesti terveellisen ruoan merkityksen kertomisesta lapsille.” päiväkodin henkilökunnan jäsen

Tämä kysely pysäytti itseni vielä enemmän pohtimaan sitä, miten voisin panostaa lasten terveelliseen ja turvalliseen päiväkotipäivään. Aion myös päivittää tietojani jotta työntekoni lasten parissa olisi entistä sujuvampaa. Jotta lapsilla olisi hyvä päivä. Kiitos!” –päiväkodin henkilökunnan jäsen

”Mielenkiintoinen tutkimus. Aktivoi ajattelemaan lapsen aterioita ja ruutuaikaa.” huoltaja

”Kiva tutkimus. Herätti ajatuksia mm. tarkastella perheen tottumuksia ja tapoja.” huoltaja