Mennään metsään!

IMG_0144 DAGIS-ryhmähaastatteluissa päiväkotihenkilöstölle yhtenä teemana oli lasten liikkuminen päiväkodeissa. Haastatteluihin osallistunut päiväkotihenkilöstö koki, että nykyinen päiväkotiympäristö tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia lapsen liikkumiselle. Päiväkodin pihan koettiin tarjoavan monenlaisia mahdollisuuksia lapsen liikkumiselle päivittäisten ulkoilujen aikana. Lisäksi erilaisia liikuntavälineitä tuntui löytyvän sekä sisältä että ulkoa. Haasteena oli enemmänkin, että nämä välineet muistetaan ottaa esille lapsille. Myös liikuntatuokiot olivat osa päiväkotien viikoittaista ohjelmaa.

Monissa päiväkodeissa oli myös säännöllisenä rutiinina metsäretket. Metsäretkien koettiin kehittävän lasten luovuutta, mielikuvitusta, ketteryyttä ja tasapainoa. Lisäksi lasten koettiin nauttivan luonnossa olosta ja leikkimisestä metsässä. Metsä mahdollistaa siis liikkumisen, leikkimisen kuin kiipeilemisen, mikä koettiin olevan tärkeää lapsen kehitykselle. Käydäänkö sinun lapsesi päiväkodissa metsäretkillä? Vai voisitko sinä lähteä metsäretkelle lapsesi kanssa?

Suvi Määttä & Carola Ray

Folkhälsanin tutkimuskeskus