Päiväkodin lapset ovat pihalla taas -vai?

Fokusryhmähaastattelut syksyllä 2014 olivat ensimmäinen osa DAGIS-projektia. Haastattelimme erikseen vanhempia ja päiväkotihenkilöstöä eri päiväkodeissa.

IMG_1336 Yhtenä teemana haastatteluissa oli lasten istuminen. Vanhemmat toivat esille, että lapsi istui käyttäessään elektronisia laitteita, kuten televisiota, tietokonetta tai tablettia. Varsinkin tablettien käyttö oli suosittua lasten keskuudessa. Elektronisten laitteiden käyttö vaikutti olevan yleisempää varsinkin arki-iltaisin. Elektronisten laitteiden käyttöä perusteltiin niiden helppoudella ja nopeudella vanhempien näkökulmasta. Aktiivinen leikki tai ulkona oleminen koettiin vaativan enemmän vanhemmilta, kuten pukeutumisen, läsnäolon ja toimintojen suunnittelun. Arki-iltaisin ei välttämättä jaksettu enää panostaa näihin. Myös sää vaikutti lasten lisääntyneeseen istumiseen. Lumettomat talvet, pimeät syksyt tai sateinen keli lisäsivät istumista sisällä.

Puolestaan päiväkotihenkilöstö koki, että nykyajan lapset eivät välttämättä tunne enää perinteisiä pihaleikkejä. Tutkimusryhmämme onkin pohdiskellut, että voisiko yksi syy olla se, etteivät arki-iltojen pihaleikit ole enää yhtä yleisiä kuin aiemmin? Osa henkilöstöstä toikin esille, että he yrittävät markkinoida ja innostaa lapsia kokeilemaan erilaisia pihaleikkejä päiväkodin ulkoilujen aikana. IMG_1321

Suvi Määttä & Carola Ray

Folkhälsanin tutkimuskeskus