Aikataulu

DagisWork-tutkimuksen aikataulu

DagisWork-tutkimus toteutetaan kahtena samanlaisena vaiheena. Ensimmäinen mittaus- ja valmennusvaihe toteutetaan lukuvuonna 2016-2017 ja toinen lukuvuonna 2017-2018. Molemmissa vaiheissa tutkimukseen osallistuu noin 150 vapaaehtoista päiväkotien työntekijää.

Vuosi 2016-2017: Ensimmäinen tutkimus- ja valmennuskokonaisuus

  • Suulliset tiedotukset päiväkotien johtajille tehtiin keväällä ja kesällä 2016
  • Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet päiväkodit satunnaistettiin syksyllä. Espoosta alustavasti tutkimukseen satunnaistettiin 15 päiväkotia ja Kouvolasta 3. Lopullinen tutkimusjoukko varmistuu henkilökohtaisen sitoutumisen jälkeen
  • Ensimmäisen 2016-2017 jakson valmennukseen osallistuu noin 75 työntekijää ja saman verran kuuluu vertailuryhmään
  • Alkutilanteen kartoitus ja mittaukset toteutetaan tammi-helmikuussa 2017 ja loppumittaukset toteutetaan touko-kesäkuussa 2017. Loppumittausten jälkeen kaikki tutkimukseen osallistuvat työntekijät saavat palautteen omista tuloksistaan
  • Valmennukset hyvinvoinnin parantamiseksi aloitetaan tammikuun lopulla 2017 ja yksilöllinen terveys- ja hyvinvointivalmennus kestää 4 kuukautta.

Vuosi 2017-2018: Toinen tutkimus- ja valmennuskokonaisuus

  • Toisessa jaksossa mukaan valitaan samoin 150 vapaaehtoista päiväkodin työntekijää, joista puolet satunnaistetaan päiväkodeittain valmennukseen ja puolet ovat vertailuryhmässä
  • Toinen tutkimuskokonaisuus aloitetaan lokakuussa 2017 alkumittauksilla ja valmennukset alkavat marraskuussa 2017
  • Valmennus kestää 4 kuukautta ja loppumittaukset tehdään keväällä 2018
  • Loppumittausten jälkeen työntekijät saavat palautteen omista tuloksistaan
  • Loppuvuosi 2018 analysoidaan aineistoja ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia.