Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää päiväkotityöhön terveydenedistämisen toimintamalli, jolla vähennetään työntekijöiden stressiä. Toimintamallin vaikutuksia tutkitaan selvittämällä:
•    Väheneekö stressi
•    Paraneeko terveyskäyttäytyminen
•    Paraneeko unen laatu ja työstä palautuminen
•    Lisääntyykö liikunta-aktiivisuus ja paranevatko ruokatottumukset
•    Mikä on elimistön tulehdustila ja valtimoterveys
•    Mitkä ovat työhön liittyvien kognitiivisten kuormitustekijöiden yhteydet työssä tapahtuviin inhimillisiin virheisiin

Lisäksi selvitämme kenelle ja mihin elintapamuutoksiin IC-teknologiaan pohjautuva terveyden edistämisen malli soveltuu parhaiten.