Terveyden edistämisen ohjelma

DagisWork-tutkimuksessa kehitetään ja toteutetaan ohjelma, jolla pyritään vähentämään päiväkotien työntekijöiden stressiä ja kuormittuneisuutta ja tutkitaan näkyvätkö ohjelman vaikutukset työntekijöiden parantuneena hyvinvointina ja työkykynä.

Ohjelma on monimuotoinen terveyden edistämisen kokonaisuus, joka rakentuu tehtäviin ja valmentajan antamaan henkilökohtaiseen etävalmennukseen. Kokonaisuus toteutetaan Movendos-ohjelmistoa hyödyntäen.

Valmennusohjelma toteutetaan antaen päiväkotityöntekijöille yksilöllistä, motivoivaa ja kokonaisvaltaista tukea. Valmentajan ja työyhteisön tuki tulee osaksi arkea, jotta ihminen voi saada oikein mitoitetut ja elämäntilanteen huomioivat askelmat ja tuen elämänmuutokseensa. Malli perustuu pienten askelten filosofiaan, jossa sovelletaan käyttäytymismuutoksen teoreettisia malleja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Tutkimuksessa ovat mukana Espoon ja Kouvolan kaupunkien päiväkodit.