Osallistujille

DAGIS-tutkimushanke koostui useammasta eri tutkimusvaiheesta. Näihin vaiheisiin osallistui useampi kunta, lukuisa joukko päiväkoteja ja heidän henkilökuntaa sekä runsas joukko lapsia ja vanhempia.  Kiitos kaikille osallistujille!

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, VAIHEET JA TULOKSET

Kaikista tutkimushankkeen vaiheista ja tavoitteista voi lukea tarkemmin täältä. Tutkimushankkeen tuloksia on listattu erilliseen julkaisuluetteloon. DAGIS-ryhmä kirjoittaa myös lyhyet suomenkieliset tiivistelmät kaikista julkaistuista artikkeleista. Näihin tiivistelmiin voit tutustua täällä. DAGIS-ryhmä pitää yllä myös omaa blogia, jossa ryhmän jäsenet pohtivat ajankohtaisia aiheita lasten terveyteen liittyen.

EETTINEN ARVIOINTI

Kartoitukselle, DAGIS-projektille ja toistettavuustutkimukselle on saatu eettiset arvioinnit Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnasta. Aiemmin toteutetuille fokusryhmähaastatteluille on saatu eettinen arivointi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Koordinoiva eettinen toimikunnalta.

AINEISTON SÄILYTYS JA REKISTERISELOSTE

Kaikkea kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Aineisto säilytetään salasanasuojatussa tietokannassa, jota vain tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käsitellä. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kerättyä aineistoa säilytetään erillään osallistujien henkilötietojen kanssa. Henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa salasanasuojatussa tietokannassa ja paperisessa muodossa lukituissa tiloissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. (Ryhmähaastatteluiden henkilörekisteriseloste ja kartoituksen Rekisteriselostelomake, vuonna 2017 ja 2018 toteutettavan DAGIS-projektin Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste)

OSALLISTUMISEN VAPAAEHTOISUUS JA PERUUTTAMINEN

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa kaikissa tutkimuksen vaiheissa ilman syytä. Keskeyttämisestä tai suostumisen perumisesta ei aiheudu osallistujalle haittaa eikä minkäänlaisia seuraamuksia. Osallistumisen peruuttamisesta voi ilmoittaa tutkimuksen johtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.