Ajatuspajat syksyllä 2016

Picture1Syksyllä 2016 DAGIS-tutkimusryhmä järjesti useita ajatuspajoja niissä kunnissa, jotka osallistuivat DAGIS-kartoitukseen syksyllä 2015. DAGIS -ajatuspaja oli tilaisuus ensijaisesti tutkimukseen osallistuneille, mutta tilaisuuteen olivat lämpimästi tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuuden järjesti Folkhälsanin tutkimuskeskus yhdessä kunnan kanssa, ja sen antia hyödynnettiin DAGIS -tutkimuksen jatkosuunnittelussa.