Eettisyys ja rekisteriseloste

Syksyn 2015 kartoitukselle on saatu eettinen arviointi Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnasta keväällä 2015. Aiemmin toteutetuille fokusryhmähaastatteluille on saatu eettinen arivointi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Koordinoiva eettinen toimikunnalta.

AINEISTON SÄILYTYS JA REKISTERISELOSTE

Kaikkea kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Aineisto säilytetään salasanasuojatussa tietokannassa, jota vain tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käsitellä. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kerättyä aineistoa säilytetään erillään osallistujien henkilötietojen kanssa. Henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa salasanasuojatussa tietokannassa ja paperisessa muodossa lukituissa tiloissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. (Ryhmähaastatteluiden henkilörekisteriseloste ja kartoituksen Rekisteriselostelomake, vuonna 2017 ja 2018 toteutettavan DAGIS-projektin Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste)

OSALLISTUMISEN VAPAAEHTOISUUS JA PERUUTTAMINEN

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa kaikissa tutkimuksen vaiheissa ilman syytä. Keskeyttämisestä tai suostumisen perumisesta ei aiheudu osallistujalle haittaa eikä minkäänlaisia seuraamuksia. Osallistumisen peruuttamisesta voi ilmoittaa tutkimuksen johtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.