Esitutkimus talvella 2015

Kaikki kartoituksessa käytettävät menetelmät testattiin talven 2015 aikana. Testaamisen tarkoituksena oli selvittää, että menetelmät ovat soveltuvia Suomen olosuhteisiin. Lisäksi haluttiin varmistaa, että myöhemmissä vaiheissa (kartoitus ja projektit) mittaukset sujuvat päiväkotiympäristössä joustavasti.

PILOTTITUTKIMUS keväällä 2015:

Picture4Loppukeväästä 2015 kaikki kartoituksen vaiheet ja mittaukset testattiin muutamassa päiväkodissa. Tämän pilottitutkimuksen tarkoituksena oli testata tutkimuksemme käytäntöä ja toimivuutta lasten keskuudessa. Pilottitutkimuksessa kerättyjä tietoja käsiteltiin vain tutkimusryhmämme keskuudessa.  Pilottitutkimuksen sisältö oli samanlainen kuin syksyn 2015 kartoituksessa.  Kartoituksen sisältöön voi tutustua tarkemmin kartoitus-välilehdellä. 

ESITUTKIMUS syksyllä 2014:

DAGIS-tutkimuksen aikana kehitetään vanhemmuustyyliä mittaava kyselylomake, jota varten etsittiin vastaamaan  vapaaehtoisia vanhempia syksyn 2014 aikana. Kiitos kaikille vastanneille!

Muutamissa päiväkodeissa lapset kokeilivat liikuntaa mittaavaa liikemittaria liikuntatunnin aikana syksyllä 2014. IMG_1263Lisäksi tutkimusryhmän jäsenet testasivat havainnointilomaketta päiväkotiympäristössä.