Kartoitus 2015-2016

 • Picture10Kartoituksessa tutkittiin lasten elintapoja ja stressin säätelyä laajasti erilaisissa elinympäristöissä eri kunnissa syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana.
 • Kartoitukseen osallistui lähes 900 lasta ja heidän vanhempaansa sekä päiväkotihenkilöstö noin 150 päiväkotiryhmästä. Tutkimukseen osallistuvat päiväkodit valittiin satunnaistetusti.
Kartoituksen Menetelmät

TUTKIMUKSEN AIKANA:

 • Lapsen paino, pituus ja vyötärönympärys mitattiin päiväkodissa tutkimushenkilöstön toimesta.
 • Lapsi piti liikkumista ja paikallaanoloa mittaavaa liikemittaria viikon ajan. IMG_2423 Liikemittari on luotettava tapa tutkia lapsen liikkumista, ja sitä on käytetty useissa aiemmissa tutkimuksissa päiväkoti-ikäisten lasten parissa. Lapsi piti mittaria lantiollaan kuvan osoittamalla tavalla. Tutkimushenkilöstö asetti mittarin lapselle, ja keräsi mittarin pois päiväkodista viikon kuluttua. Liikemittarin käytön yhteydessä vanhempia pyydettiin täyttämään päiväkirjaa, jossa ilmoitettiin päivittäiset lapsen päiväkoti- ja nukkumisajat. Lisäksi päiväkirjaan kirjattiin tarkemmin lasten istumiseen käytetty päivittäinen aika.
 • picture5Lapsen ruoankäyttöä seurattiin päiväkodissa kahtena päivänä ja kotona kolmena päivänä. Kyseisiltä päiviltä vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö ilmoittivat lapsen ruoan käyttöä helposti täytettävillä lomakkeilla. Lomakkeet olivat erikseen vanhemmille ja päiväkotihenkilöstölle.
 • Lapselta otettiin sylkinäytteet ja hiusnäyte. Sylkinäytteet otettiin sekä kotona että päiväkodissa. Kotona näyte otettiin yhtenä viikonloppupäivänä viitenä eri ajankohtana. Päiväkodissa näyte otettiin yhtenä arkipäivänä kahtena ajankohtana (ennen lounasta ja päiväunien jälkeen). Päiväkotihenkilöstö leikkasi hiusta muutaman senttimetrin. Sylki- ja hiusnäytteiden avulla tutkittiin lapsen stressin säätelyä. Tutkimukseen osallistuneita vanhempia ja päiväkotihenkilöstöä opastettiin näytteiden otosta tarkemmin ennen näytteiden ottoa. Katso oheinen video sylkinäytteen otosta.

Picture18

 • Vanhemmille oli kyselylomake, jossa kysyttiin vanhemman ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta liittyen lapsen liikkumiseen, ruokailutottumuksiin ja paikallaanoloon kotona. Lisäksi kartoitettiin kodin fyysistä elinympäristöä.
 • Vanhemmat täyttivät omaa ruoankäyttöään mittaavan ruokafrekvenssikyselyn.
 • Vanhemmat täyttivät myös lapsen persoonallisuutta mittaavan lyhyen kyselylomakkeen.
 • Päiväkotihenkilöstölle oli kyselylomake, joka keskittyi henkilöstön ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyen lasten liikkumiseen, ruokailutottumuksiin ja paikallaanoloon päiväkodissa. Kyselylomakkeessa oli myös kysymyksiä fyysiseen päiväkotiympäristöön liittyen.
 • Päiväkotihenkilöstö täytti omaa ruoan käyttöä mittaavan ruokafrekvenssikyselyn.
 • Päiväkodin johtajille oli erillinen kyselylomake, jossa kysyttiin päiväkodin käytäntöihin ja tapoihin liittyviä asioita.
 • Päiväkodin ruokapalveluhenkilöstölle oli oma kyselylomake.Picture9

Edelläkuvattujen menetelmien lisäksi päiväkotiympäristöä havainnoitiin tutkijoiden toimesta muutaman tunnin ajan. Havainnointi keskittyi päiväkodin fyysiseen ympäristöön ja tapahtui samana päivänä, kun lapsille asennettiin liikemittarit.