Miksi minun innostuneisuutta tarvitaan?

Olet osa sitä satunnaisesti valittua joukkoa, joka on kutsuttu mukaan projektiin!
 • Olemme kutsuneet DAGIS-projektiin mukaan osan päiväkodeista muutamassa kunnassa. Kaikkien päiväkotien mukaan ottaminen on ajallisesti ja rahallisesti vaikeaa toteuttaa, joten voimme ottaa mukaan vain muutaman päiväkodin. Oletkin siis osa sitä harvinaista joukkoa, joka pääsee tutustumaan ja osallistumaan DAGIS-projektin toimintaan!
Sinun osallistumisesi on hyvin tärkeä ja arvokas monin tavoin!
 • Osallistumisesi on hyvin tärkeää, koska projektin yhteydessä toteuttavilla mittauksilla saadaan arvokasta ja ajankohtaista tietoa päiväkoti-ikäisten lasten elintavoista.

 • Useisiin projektin aikana kysyttäviin kysymyksiin ei ole oikeaa tai väärää vastausta, vaan tutkimusryhmälle on arvokkaampaa sinun kokemuksesi ja mielipiteesi kysytystä aiheesta.  Sinä olet asiantuntija kotisi tai päiväkotisi käytännöissä ja tottumuksissa. Tämä kokemus on tärkeintä tässä projektissa.
 • Osa toiminnasta toteutetaan päiväkodissa ja osa puolestaan kotona yhdessä lasten kanssa. Toiminnan monipuolinen toteuttaminen päiväkodissa ja kotona tekee mahdolliseksi DAGIS-projektin onnistumisen.
 • Osallistumisesi perusteella tutkimusryhmä kehittää projektia ja laajentaa sitä uusiin päiväkoteihin. Näin vastauksillasi tuotat moninkertaista hyötyä ja autat kehittämään    päiväkodista terveyttä ja hyvinvointia edistävän ympäristön.
Uusia vinkkejä ja niksejä päiväkodin ja kodin arkeen!

 • Projektin aikana toteutettavat toiminnat on kehitetty yhteistyössä varhaiskasvattajien ja vanhempien kanssa. Näin on pyritty huomioimaan, että toteuttavat toiminnat on helppoa toteuttaa arjessa.
 • Toimintaa toteuttamalla voitte saada uusia ideoita arjen toimiin kotona ja päiväkodissa.
 • Jokaiseen projektiin liittyvistä vaiheista saat tarkemmat ohjeet tutkimusviikolla.
Pienellä vaivalla moninkertaista hyötyä ja iloa!
 • Projektiin osallistuminen ei vaadi mitään etukäteistä valmistautumista eikä projektiin osallistuminen edellytä erityisiä tietoja tai taitoja.
 • Tutkimuksen lomakkeisiin voi vastata vähitellen ja osissa projektin aikana. Monet lomakkeen kysymykset ovat muodoltaan sellaisia, että rastitat vaihtoehdoista sopivimman. Muistathan, että sinä tunnet ja tiedät parhaiten vastauksen jokaiseen esitettyyn kysymykseen!
 • Vastaamiseen käyttämäsi aika tuottaa moninkertaisen hyödyn, kun saamme tietojen pohjalta monipuolisia ja kattavia tuloksia lasten elintavoista ja hyvinvoinnista.
Lapsesi saa uusia kokemuksia ja elämyksiä!
 • Projektin toiminnat on testattu aiemmin useassa eri päiväkodissa. Testauksista saadun palautteen perusteella lapset kokivat tutkimukseen osallistumisen leikkinä.
 • Projektin toiminnoissa keskitytään esimerkiksi lapsen itsesäätelytaitojen kehittämiseen. Kyseistä osaa projektista toteutetaan jo muutamissa päiväkodeissa Suomessa.

 • DAGIS-tutkimuksen aiemmissa vaiheissa lapset ovat innostuneet liikemittarin käytöstä. Osalle lapsista liikemittari oli ”supermiesvyö, jolla on taikavoimat”, kun taas eräässä päiväkodissa järjestettiin liikemittaridisco vilkkuvan valon tahtiin.
 • Projektin aikana lapsi saa uusia ideoita omiin leikkeihin ja oppivat keinoja rauhoittua arjen tilanteissa.
Jos sinulle herää vielä lisäkysymyksiä tai pohdittavaa, voit olla yhteydessä tutkimusryhmään.
Tervetuloa mukaan!