Usein kysytyt kysymykset

Mistä DAGIS-tutkimuksessa on kysymys?

DAGIS-tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tutkia 3–6 -vuotiaiden lasten elintapoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä päiväkoti- ja kotiympäristöissä. Tarkemmin tutkimuksen tavoitteisiin voi tutustua täällä. Tässä tutkimuksen vaiheessa toteutetaan noin kuusi kuukautta kestävä projekti päiväkodeissa.

Miksi DAGIS-tutkimukseen liittyvä projekti toteutetaan?

DAGIS-tutkimus toteutetaan, jotta saataisiin selville millä tavoin lapsen elintapoihin ja itsesäätelytaitoihin voidaan vaikuttaa päiväkodissa ja kotona. Edistämällä terveellisiä elintapoja ja itsesäätelytaitoja lapsuudessa voidaan vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin myöhemmin elämässä.

Ketkä osallistuvat DAGIS-projektiin?

Projektiin osallistuvat lapset, vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö. Projekti kestää syksystä 2017 kevääseen 2018 asti. Alkumittausten jälkeen puolet tutkimukseen osallistuvista päiväkodeista arvotaan 6 kk kestävään päiväkotiprojektiin, jossa edistetään lasten terveellisiä elintapoja ja itsesäätelytaitoja uusien toimintatapojen ja harjoitusten myötä. Projektia toteutetaan osana normaalia pedagogista toimintaa päiväkodissa. Projektiin kuuluu myös vanhemmille suunnattua materiaalia ja kotona tehtäviä harjoitteita, joka pitää sisällään kirjallisia ja sähköisiä tiedotteita ja lapsen kanssa tehtäviä tehtäviä lasten elintapoihin liittyen

Mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa minulle?

LAPSI:

 • Hiusnäyte otetaan päiväkodissa
 • Pitää liikemittaria viikon ajan syksyllä 2017 ja viikon ajan keväällä 2018
 • Tuo mukanaan materiaalia päiväkodista kotiin
 • Osallistuu toimintaan päiväkodissa ja kotona yhdessä päiväkotihenkilöstön ja vanhempiensa kanssa

VANHEMPI:

 • Täyttää lapsen ruutuaikaan liittyvää päiväkirjaa viikon ajan syksyllä 2017 ja viikon ajan keväällä 2018
 • Vastaa kyselylomakkeeseen syksyllä 2017 ja keväällä 2018
 • Täyttää lapsen ruoan käyttöön liittyvän kyselyn syksyllä 2017 ja keväällä 2018
 • Täyttää lapsen persoonallisuuteen liittyvän kyselyn syksyllä 2017
 • Toteuttavat toimintaa kotona yhdessä lapsen kanssa. Tähän toimintaan ei tarvitse valmistautua etukäteen ja niistä kerrotaan tarkemmin projektin aikana.

PÄIVÄKOTI:

 • Henkilökunta ja johtaja vastaavat kyselylomakkeisiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018
 • Henkilökunta ja johtaja innostavat vanhempia mukaan osallistumaan tutkimukseen
 • toteuttavat projektin teemoihin liittyvää pedagogista toimintaa päiväkodissa

Pitääkö projektiin valmistautua jotenkin?

Projekti ei vaadi etukäteen valmistautumista.

Voiko osallistumisen peruuttaa ja miten?

Tutkittavilla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää osallistuminen ilmoittamalla siitä tutkimusryhmälle puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluatte perua myös suostumuksenne, teistä siihen mennessä kerättyä tietoa ei tulla käyttämään tutkimuksessa.

Miksi kannattaa osallistua?

Projekti tuottaa tärkeää tietoa lasten elintavoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutustu myös tähän osioon.

Miten osallistujista kerättyjä tietoja käsitellään?

Kaikki tutkimuksessa kerätty tieto on luottamuksellista. Tutkimuksen aineisto säilytetään tarkasti erillään henkilötiedoista ja osallistujien tietosuoja taataan poistamalla henkilötietojen tunnistettavuus numerokoodein. Yksittäisiä henkilöitä ei pysty tunnistamaan aineistosta. Tutkimusaineisto tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ainoastaan tutkimusryhmällä on pääsy. Kaikilla tutkimuksen parissa työskentelevillä tai muutoin toimivilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Lisätietoa tutkimuksen eettisyyteen liittyen löydät täältä.

Saavatko osallistujat tietää omia henkilökohtaisia tuloksiaan?

Mikäli liikemittarin päiväkirjaa on täytetty koko viikon ajalta ja lapsi on pitänyt mittaria, perhe saa tulokset lapsen liikkumisesta. Mittarin tuottaman liikkumisdatan käsittely kestää oman aikansa, joten emme vielä pysty sanomaan tarkkaa ajankohtaa kyseisten tulosten saamiselle. Liikkumistulokset lähetetään siihen sähköpostiin, jonka vanhempi on ilmoittanut suostuessaan tutkimukseen. Tutkimuksen tuloksia raportoidaan näillä verkkosivuilla. Tieteelliset julkaisut löydät ”Julkaisut”-sivulta.

Miten hankitte osallistujia projektiin?

Vanhemmat rekrytoidaan päiväkotien kautta. Projektissa on mukana kaksi kuntaa. Lupa tutkimuksen tekemiseen on pyydetty sekä kunnalta että jokaisen päiväkodin johtajalta. Päiväkodeissa jaetaan jokaiselle perheelle kutsukirjeet, joissa pyydetään kirjallista suostumusta tutkimukseen osallistumiseen.

Tuottaako projekti taloudellista voittoa?

Ei, tutkimus ei tuota taloudellista voittoa.

Jos et löytänyt vastausta tältä sivulta, voit olla yhteydessä tutkimusryhmään puhelimitse tai lähettää sähköpostia osoitteeseen: dagis[a]folkhalsan.fi