Ryhmähaastattelut syksyllä 2014

Ryhmähaastatteluiden aiheina olivat lasten ruokatottumukset, istuminen ja liikkuminen kotona tai päiväkotiympäristössä. Tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat kyseisiin lasten elintapoihin.

Haastatteluita toteutettiin sekä 3-5-vuotiaiden lasten vanhemmille että päiväkotihenkilöstölle syksyn 2014 aikana. Haastattelut analysoitiin vuoden 2015 aikana ja haastatteluiden tulokset on julkaistu kansainvälisissä ja suomenkielisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Lisäksi haastattelujen pohjalta kirjoitettiin 2 pro gradu -tutkielmaa. Käy tutustumassa tarkemmin tuotoksiin julkaisuissa.

Picture12

Tutkimusryhmä julkaisi pieniä paloja haastattelujen tuloksista myös uutiset-osiossa pohdiskellen ja vapaamuotoisesti kevään 2015 aikana.

Seuraavat tekstit pohjautuvat ryhmähaastatteluiden tuloksiin: