Toistettavuustutkimus kevät 2018

Osana DAGIS-tutkimushanketta toteutamme erillisen tutkimuksen kyselylomakkeiden laadusta. Jotta voimme raportoida tuloksistamme laadukkaasti ja luotettavasti, on lomakkeissa käytettyjen kysymysten mitattava mahdollisimman tarkasti sitä, mitä on tarkoitettu. Tämä tutkimus toteutetaan kevään 2018 aikana. Osallistujat tutkimusta varten kutsutaan erikseen.

Toistettavuustutkimus on erillinen hanke kuin DAGIS-projektiin liittyvät mittaukset (lue DAGIS-projektista lisää täältä).

 

Aikataulu ja materiaalit

Toistettavuustutkimuksessa huoltajat ja päiväkodin henkilökunta täyttävät samat kyselylomakkeet sekä ensimmäisellä tutkimusviikolla huhtikuussa, että toisella tutkimusviikolla toukokuussa.Tarkempi tutkimusviikko selviää rekrytointimateriaaleista.  Tutkimukseen liittyvät lomakkeet jaetaan päiväkodissa tutkimusviikoilla.  Kaikkeen toimintaan annetaan tarvittava ohjeistus. Jos jää kuitenkin kysyttävää, voi aina ottaa yhteyttä tutkimusryhmään.

DAGIS-tutkimuksen yleistavoitteista voi lukea tarkemmin täältä.