Rahoitus

DAGIS-tutkimushanketta ovat rahoittaneet seuraavat tahot:

 • Samfundet Folkhälsan
 • Helsingin yliopisto
 • Suomen Akatemia
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Juho Vainion säätiö r.s.
 • Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
 • Signe och Ane Gyllenbergin säätiö
 • Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
 • Ravitsemuksen tutkimussäätiö
 • Elintarvikkeiden tutkimussäätiö