Tutkimustahot

Samfundet Folkhälsan/Eva Roosin ryhmä

Eva

DAGIS-tutkimuksen vastuullinen tutkija on dosentti, elintarviketieteiden tohtori Eva Roos, jolla on monipuolista aiempaa kokemusta lasten elintapojen tutkimisesta. Roos ja hänen tutkimusryhmänsä työskentelevät Folkhälsanilla. Evan ryhmän jäsenillä on koulutustaustoina mm. ravitsemustiede, kasvatustiede, terveystieteet, kansanterveystiede, sosiaalipsykologia ja liikuntatiede. Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena DAGIS-tutkimuksessa ovat päiväkotilasten elintavat päiväkodissa ja kotona.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos/Maijaliisa Erkkolan ryhmä

maikki

Ravitsemustieteen dosentti, FT Maijaliisa (Maikki) Erkkolan ryhmä Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella Helsingin yliopistolla on vastuussa DAGIS-tutkimuksen ravintodatasta. Maikilla on monipuolinen kokemus lasten ja nuorten ruoankäytön tutkimisesta sekä ruoankäytön tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Maikki on DAGIS-tutkimushankkeen varajohtaja.

Työryhmä on yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt lasten annoskuvakirjan lasten syömien ruokien määrien arvioinnin avuksi. Kirja soveltuu sekä tutkimuskäyttöön että apuvälineeksi ravitsemusohjaukseen. Kirja on myynnissä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksellä.

Opettajankoulutuslaitos/Nina Sajaniemen ryhmä

Nina

Dosentti, FT Nina Sajaniemen ryhmä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta vastaavat DAGIS-tutkimuksessa lasten reagointitaipumusten ja stressin säätelyn sekä päiväkodin oppimisympäristön laadun arvioinnista. Ninalla on pitkä kokemus pienten lasten stressin säätelyn, hyvinvoinnin ja oppimisen tutkimisesta päiväkotiympäristössä.

Seinäjoen yliopistokeskus/Leena Koivusillan ryhmä

LeenaEtelä-Pohjanmaan osalta tutkimuksesta vastaa Seinäjoen yliopistokeskuksen (UCS) Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushankkeen professori Leena Koivusilta. Leenan erikoisosaamista ovat terveys- ja hyvinvointieroja tuottavat yhteiskunnalliset ja terveyskäyttäytymiseen sisältyvät mekanismit sekä seuranta-aineistojen tilastolliset menetelmät. Hän on myös tutkinut koululaisten psykososiaalista hyvinvointia sekä liikuntaan liittyviä tekijöitä Etelä-Pohjanmaalla sekä Turussa ja sen ympäristössä.

 

DAGIS-ryhmä keväällä 2018