Samfundet Folkhälsan

Eva

Eva

DAGIS-tutkimuksen vastuullinen tutkija on dosentti, elintarviketieteiden tohtori Eva Roos, jolla on monipuolista aiempaa kokemusta lasten elintapojen tutkimisesta. Roos on myös Folkhälsanin elintapoja tutkivan tutkimusryhmän johtaja. Evan ryhmän jäsenillä on koulutustaustoina mm. kansanterveystiede, sosiaalipsykologia, liikuntatiede ja ravitsemustiede.

Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena DAGIS-tutkimuksessa ovat päiväkotilasten elintavat päiväkodissa ja kotona. Tutkimusryhmä kirjoittaa aktiivisesti blogia, jossa myös esitellään tarkemmin DAGIS-tutkimuksen tuloksia ruotsiksi.

DAGIS-tutkimuksessa tutkimusryhmä tekee yhteistyötä seuraavien tutkimusryhmien kanssa:

  • Professori Nanna Lien (Ravitsemustieteen osasto, Oslon yliopisto, Norja)
  • Tutkija Gun Roos (SIFO, Norjan kuluttajatutkimuksen instituutti, Norja)
  • Professori Stef Kremers ja postdoc-tutkijat Jessica Gubbels ja Ester Sleddens (Terveyden edistämisen osasto, Maastrichtin yliopisto, Alankomaat)
  • Professori Dianne S. Ward (Ravitsemustieteen osasto, Pohjois-Carolinan yliopisto, Yhdysvallat)
  • Professori Jo Salmon and vanhempi tutkija Kylie Hesketh (Deakinin yliopisto, Australia)
  • Professori Stefaan De Henauw  and postdoc-tutkija Nathalie Michels (Kansanterveyden osasto, Ghentin yliopisto, Belgia)