Samfundet Folkhälsan

Eva

Eva

DAGIS-tutkimuksen vastuullinen tutkija on dosentti, elintarviketieteiden tohtori Eva Roos, jolla on monipuolista aiempaa kokemusta lasten elintapojen tutkimisesta. Roos on myös Folkhälsanin elintapoja tutkivan tutkimusryhmän johtaja. Evan ryhmän jäsenillä on koulutustaustoina mm. kasvatustiede, terveystieteet, kansanterveystiede, sosiaalipsykologia, liikuntatiede ja ravitsemustiede. Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena DAGIS-tutkimuksessa ovat päiväkotilasten elintavat päiväkodissa ja kotona.