Tutkimuksen aikataulu

DAGIS-tutkimus koostuu useammasta vaiheesta. Eri vaiheissa käytettävät menetelmät on esitelty tarkemmin menetelmät-osiossa.

2014: Fokusryhmähaastattelut

Picture16Fokusryhmähaastatteluiden aiheina olivat lasten ruokatottumukset, istuminen ja liikkuminen kotona tai päiväkotiympäristössä. Haastattelut toteutettiin syksyn 2014 aikana. Haastatteluita toteutettiin sekä 3-6-vuotiaiden lasten vanhemmille ja päiväkotihenkilöstölle. Analysoinnin tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat kyseisiin lasten elintapoihin. Fokusryhmähaastatteluiden tuloksia on julkaistu kansainvälisissä ja suomenkielisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Käy tutustumassa tarkemmin artikkeleihin julkaisut-osiossa.

2014- 2015: Esitutkimukset

Kaikki kartoituksessa ja interventioissa käytettävät menetelmät testattiin talven 2015 aikana. Testaamisen tarkoituksena oli selvittää, että kaikki käytettävät menetelmät ovat soveltuvia Suomen olosuhteisiin. Lisäksi testattiin, että myöhemmissä vaiheissa (kartoitus ja interventiot) mittaukset sujuvat päiväkotiympäristössä joustavasti.

2015 ja 2016: Laaja kartoitus

Picture7Kartoituksessa tutkittiin lasten elintapoja ja stressin säätelyä laajasti erilaisissa elinympäristöissä eri sosioekonomisilla alueilla. Tämä vaihe toteutettiin syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Kartoitukseen osallistui yhteensä 892 lasta 66 päiväkodista, heidän vanhempansa sekä 372 päiväkodin työntekijää.

2016-2018: Interventio

Picture6DAGIS-tutkimuksen interventiossa tavoitellaan terveellistä muutosta (interventio) lasten elintavoissa. Lisäksi päiväkotihenkilöstölle toteutetaan erillinen interventio koskien stressin hallintaa ja elintapoja (lue lisää DAGISWORK).

Projekti toteutetaan päiväkotiympäristössä satunnaistettuna kontrolloituna kokeena (randomised control trial, RCT). Päiväkodit satunnaistetaan interventio- ja kontrolliryhmiin. Intervention tarkempi sisältö määrittyy myöhemmin.