Yhteystiedot

Eva

Tutkimuksen johtaja/Principal Investigator/Ledare

Eva Roos
puh. +35850 407 6382
eva.roos(a)folkhalsan.fi

Ravintodatan keruuseen liittyen:

Maijaliisa Erkkola

tutkimuksen varajohtaja

maijaliisa.erkkola(a)helsinki.fi

puh. +358504160389

Hiusnäytteisiin ja lasten itsesäätelyn tematiikkaan liittyen:

Nina Sajaniemi

nina.sajaniemi(a)helsinki.fi

puh. +358503183986