AJANKOHTAISTA DAGIS-HANKKEESSA 

Uusimpia DAGIS-julkaisuja:

  • Luonnossa liikkumisen yhteyksistä lasten ja vanhempien hyvinvointiin voit lukea tästä.
  • Tästä voit lukea kortisolin ja alfa-amylaasipitoisuuksien sekä temperamentin yhteyksistä lapsella.
  • Tästä voit lukea, kuinka kodin ruokaympäristön ja lasten ruokavalion väliset yhteydet eroavat riippuen lapsen temperamenttipiirteistä. 
  • Vanhempien koulutustaustan yhteydestä lasten paikallaanoloon ja liikkumiseen liittyvään kotiympäristöön voit lukea tästä.
  • Lasten pitkäaikaisen stressin yhteydestä ruokavalioon voit lukea tästä.
  • Lasten ruutuajan yhteydestä uneen voit lukea tästä.
  • DAGIS-intervention vaikutuksista vanhempien roolimallina toimimiseen sekä ruokien ja ruutulaitteiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen kotiympäristössä voit lukea tästä.

Julkaisujen suomenkieliset yhteenvedot löydät tästä.

Päiväkoti-ikäisten lasten ruokavalio -raportti:

  • Lasten ravintoaineiden saannista ravintolisävalmisteista voit lukea tästä.

Här kan du läsa på svenska om olika hälsofrämjande insatser som kan förbättra barnets självregleringsförmåga.