DAGIS on monivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan päiväkotilasten elintapoja ja stressin säätelyä sekä päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia. Tavoitteena on  luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Samfundet Folkhälsanin, Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Seinäjoen Yliopistokeskuksen kanssa. DAGISWORK-osatutkimushankeesta löydät lisätietoa täältä. Tutkimuksemme on myös Twitterissä (@DAGISresearch) ja Facebookissa (DAGISresearch).

Ajankohtaista tutkimushankkeessa:

  • Terveyttä ja hyvinvointia edistävä projekti päiväkodeissa on parhaillaan käynnissä. Lisätietoa tästä projektista täältä.
  • Projektiin liittyvät loppuvaiheen mittaukset toteutetaan huhti – toukokuussa. Tutkimusryhmä infoaa osallistuvia päiväkoteja ja huoltajia tarkemmasta mittausviikosta mm. sähköpostitse. 
  • Materiaalipankista löytyy annoskuvat ja hiusnäytevideo.
  • Keväällä 2018 toteutetaan myös erillinen toistettavuustutkimus, josta voi lukea lisää täältä. Toistettavuustutkimukseen kutsutaan erikseen osallistujat. Myös mittausajankohdat ilmoitetaan erikseen kutsukirjeissä.

 

Projektipäiväkotien ja -vanhempien omat sivut löytyvät alta olevista linkeistä.

DAGIS-projekti: PÄIVÄKODIT                           

DAGIS-projekti:VANHEMMAT                 

 


Folkhälsan

Helsingin yliopisto

ucs  Ttl