AJANKOHTAISTA DAGIS-HANKKEESSA 

Uusimpia DAGIS-julkaisuja:

  • Vanhempien koulutustaustan yhteydestä lasten paikallaanoloon ja liikkumiseen liittyvään kotiympäristöön voit lukea tästä.
  • Lasten pitkäaikaisen stressin yhteydestä ruokavalioon voit lukea tästä.
  • Lasten ruutuajan yhteydestä uneen voit lukea tästä.
  • DAGIS-intervention vaikutuksista vanhempien roolimallina toimimiseen sekä ruokien ja ruutulaitteiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen kotiympäristössä voit lukea tästä.
  • DAGIS-intervention vaikutuksista lasten energiatasapainoon vaikuttaviin elintapoihin ja itsesäätelykykyyn voit lukea tästä.

Julkaisujen suomenkieliset yhteenvedot löydät tästä.