DAGIS on monivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan päiväkotilasten elintapoja ja stressin säätelyä sekä päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia. Tavoitteena on  luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Samfundet Folkhälsanin, Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Seinäjoen Yliopistokeskuksen kanssa. Tutkimuksemme on myös Twitterissä (@DAGISresearch) ja Facebookissa (DAGISresearch).

Ajankohtaista tutkimushankkeessa:

 


Folkhälsan

Helsingin yliopisto

ucs  Ttl