AJANKOHTAISTA DAGIS-HANKKEESSA

DAGIS Next -tutkimuksen rekrytointi alkaa maaliskuussa 2023.

DAGIS Salo -tutkimus alkaa syksyllä 2023.

Uusimpia DAGIS-julkaisuja

Lehto ym. julkaisivat 2022 artikkelin, jossa tutkittiin, vaikuttiko DAGIS-interventio lasten ruuankäyttöön eri tavalla siitä riippuen, kuinka paljon vanhemmat toteuttivat interventiota. Lisäksi tutkittiin, välittyikö vaikutus ruokien saatavuuden, vanhempien roolimallin tai normin kautta.