Yleisesti

Tutkimuksen Tavoitteet

Monivuotisessa DAGIS- tutkimushankkeessa tutkitaan 3-6-vuotiaiden päiväkotilasten ja päiväkodin henkilöstön elintapoja ja hyvinvointia. Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina on: Picture1

1. parantaa lasten elintapoja

2. edistää päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia ja elintapoja

3. luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille

Tutkimuksen Aikataulu

Picture3 Vuonna 2013 alkaneessa DAGIS-tutkimushankkeessa on  tapahtunut tähän mennessä seuraavaa:

1. Päiväkoti-ikäisten lasten vanhempia ja päiväkotihenkilöstöä haastateltiin syksyn 2014 aikana. Haastatteluita toteutettiin muutamassa päiväkodissa.

2. Useita erilaisia esitutkimuksia toteutettiin DAGIS-tutkimuksen seuraavia vaiheita varten talven 2015 aikana. Esitutkimuksissa testattiin mm. erilaisia kyselylomakkeita, liikemittareita ja havainnointilomakkeita.

3. Laajempi kartoitus päiväkotilasten elintavoista toteutettiin syksyllä 2015  ja keväällä 2016 useammassa päiväkotiryhmässä. Kartoituksessa lapset pitivät liikemittaria viikon ajan. Lapsilta otettiin hius- ja sylkinäytteet. Vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö vastasivat kyselylomakkeisiin ja raportoivat lapsen ruuankäyttöä muutaman päivän ajan. Olennaisena osana tutkimusta oli myös päiväkotiympäristön kartoitus havainnoimalla.

4. Päiväkotihenkilöstölle toteutettiin oma stressinhallintaa ja elintapoja koskeva projekti vuosien 2017 ja 2018 aikana.

       5. Päiväkodit, lapset ja vanhemmat osallistuivat  terveyttä ja hyvinvointia edistävään projektiin Picture4päiväkotiympäristössä vuosien 2017 ja 2018 aikana.