Tutkimustahot/yhteystiedot

 

 

 

 

Folkhälsanin tutkimuskeskus

 

Eva Roos

Tutkimuksen johtaja/Principal Investigator/Ledare

puh.+358504076382

eva.roos@folkhalsan.fi

Tutustu Eva Roosin ryhmään täältä.

 

Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

 

Nina Sajaniemi

puh.+358503183986

nina.sajaniemi@helsinki.fi

 

Tutustu Nina Sajaniemen ryhmään täältä.

 

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

 

Maijaliisa Erkkola

Tutkimuksen varajohtaja/ Vice principal Investigator/Vice ledare

+358504160389

Maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Tutustu Maijaliisa Erkkolan ryhmään täältä.

 

 

 

Merkittävät yhteistyökumppanit

 

Seinäjoen yliopistokeskus/Leena Koivusillan ryhmä

Etelä-Pohjanmaan osalta tutkimuksesta vastaa Seinäjoen yliopistokeskuksen (UCS) Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushankkeen dosentti Leena Koivusilta. Leenan erikoisosaamista ovat terveys- ja hyvinvointieroja tuottavat yhteiskunnalliset ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät mekanismit sekä seuranta-aineistojen tilastolliset menetelmät. Hän on myös tutkinut lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia ja terveyskäyttäytymisen pitkän aikavälin vaikutuksia. DAGIS-tutkimuksessa Leena on ollut vahvasti mukana Etelä-Pohjanmaan datan keruun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tukenut asiantuntemuksellaan tutkimuksen edistymistä.