Maijaliisa Erkkolan ryhmä

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto/Maijaliisa Erkkolan ryhmä

Ravitsemustieteen professori, FT Maijaliisa (Maikki) Erkkolan ryhmä Elintarvike – ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistolla on vastuussa DAGIS-tutkimuksen ravintodatasta. Maikilla on monipuolinen kokemus lasten ja lapsiperheiden ruoankäytön tutkimisesta sekä ruoankäytön tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Maikki on DAGIS-tutkimushankkeen varajohtaja.

Tutkimusryhmän jäsenet:

Yliopistonlehtori, ETT Liisa Korkalo vastaa tutkimuksessa erityisesti ruokapäiväkirja-aineiston käsittelystä sekä ruoankäytön ja ravinnonsaannin laskennoista. Suomalaisten lasten ravitsemuksen lisäksi Liisa tutkii myös mosambikilaisten teinityttöjen ravitsemusta.

Ravitsemustieteestä väitelleen tutkijatohtori Henna Vepsäläisen vastuulla on ruoankäytön frekvenssimenetelmä. DAGIS-aineistoa hyödyntäneessä väitöskirjassaan hän selvitti lasten ruokaympäristöä.

Terveystieteiden lisensiaatti ja väitöskirjatutkija Kaija Nissinen koordinoi tutkimuksen kartoitusvaiheessa Etelä-Pohjanmaan kenttävaihetta. Väitöskirjansa osatyössä Kaija selvitti kehittämämme lasten annoskuvakirjan luotettavuutta. Annoskuvakirjaa myy Ravitsemusterapeuttien yhdistys.

Elintarviketieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija Essi Skaffari vastasi kartoitus- ja interventiovaiheessa kenttävaiheen ravitsemusosuuksista Etelä-Suomessa, ja kirjoittaa tuloksistamme Päiväkotilasten ruokavalio -raporttia. Essin väitöskirja tulee käsittelemään sosioekonomisia eroja lasten ruokavaliossa.