Maijaliisa Erkkolan ryhmä

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto/Maijaliisa Erkkolan ryhmä

 

Ravitsemustieteen dosentti, FT Maijaliisa (Maikki) Erkkolan ryhmä Elintarvike – ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistolla on vastuussa DAGIS-tutkimuksen ravintodatasta. Maikilla on monipuolinen kokemus lasten ja lapsiperheiden ruoankäytön tutkimisesta sekä ruoankäytön tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Maikki on DAGIS-tutkimushankkeen varajohtaja.

 

Tutkimusryhmän jäsenet:

 

Yliopistonlehtori, ETT Liisa Korkalo vastaa tutkimuksessa erityisesti ruokapäiväkirja-aineiston käsittelystä sekä ruoankäytön ja ravinnonsaannin laskennoista. Suomalaisten lasten ravitsemuksen lisäksi Liisa tutkii myös mosambikilaisten teinityttöjen ravitsemusta.

 

 

 

Ravitsemustieteestä väitelleen tutkijatohtori Henna Vepsäläisen vastuulla on ruoankäytön frekvenssimenetelmä. DAGIS-aineistoa hyödyntäneessä väitöskirjassaan hän selvitti lasten ruokaympäristöä.

 

 

Terveystieteiden lisensiaatti ja tohtorikoulutettava Kaija Nissinen koordinoi tutkimuksen kartoitusvaiheessa Etelä-Pohjanmaan kenttävaihetta. Väitöskirjansa osatyössä Kaija selvitti kehittämämme lasten annoskuvakirjan luotettavuutta. Annoskuvakirjaa myy Ravitsemusterapeuttien yhdistys.

 

 

Elintarviketieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava Essi Skaffari vastasi kartoitus- ja interventiovaiheessa kenttävaiheen ravitsemusosuuksista Etelä-Suomessa, ja kirjoittaa tuloksistamme Päiväkotilasten ruokavalio -raporttia. Essin väitöskirja tulee käsittelemään sosioekonomisia eroja lasten ruokavaliossa.

 

 

Tutkimusryhmään kuuluu lisäksi vaihtuva joukko gradutyöntekijöitä. Tutkimusryhmä kehittää parhaillaan Myyrän mielikasvikset-sovellusta, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen välineeksi. Hanke on osa eurooppalaista EIT-kouluruokaverkostoa.