Julkaisut/Publications

Vertaisarvioiduista julkaisuista on luettavissa lyhyet suomenkieliset tiivistelmät täällä. Väitöskirjat ja opinnäytetyöt löydät sivun lopusta.

Vertaisarvioidut julkaisut (vuosittain, aakkosjärjestyksessä) /peer-reviewed publications (annually, in alphabetical order)

Vuosi 2020 / Year 2020

Vuosi 2019 / year 2019

Vuosi 2018 / year 2018

Vuosi 2017/ year 2017

Vuosi 2016 / year 2016

Vuosi 2015 / Year 2015

Väitöskirjat/PhD theses

Pro gradu -tutkielmat  & opinnäytetyöt/ Theses

Vuosi 2020/Year 2020

Vuosi 2019 / Year 2019

Vuosi 2018 / Year 2018

Vuosi 2017 / Year 2017

Vuosi 2016 / Year 2016

Vuosi 2015 / Year 2015

Vuosi 2014 / Year 2014

DAGIS-hankkeen raportteihin ja muihin julkaisuihin voit tutustua täällä.