Julkaisut/Publications

DAGIS-hankkeen julkaisut on listattu osavaiheiden mukaisesti ja löytyvät alla olevia linkkejä klikkaamalla. Publications are listed based on the different stages of DAGIS and can be found:

 

Tutkimusprotokolla/Study Protocol