Julkaisut/Publications

Vertaisarvioiduista julkaisuista on luettavissa lyhyet suomenkieliset tiivistelmät täällä.   

Vertaisarvioidut julkaisut/peer-reviewed publications

Vuosi 2019 / year 2019

Vuosi 2018 / year 2018

Vuosi 2017/ year 2017

Vuosi 2016 / year 2016

Tutkimusprotokolla-artikkeli/ Study protocol

Väitöskirjat/PhD theses

Pro gradu -tutkielmat  & opinnäytetyöt/ Theses

DAGIS-hankkeen raportteihin ja muihin julkaisuihin voit tutustua täällä.