Julkaisut/Publications

Suomenkieliset tiivistelmät luettavissa osavaiheiden otsikkoa klikkaamalla

Tutkimusprotokolla/Study Protocol

Ryhmähaastattelut ja pilottitutkimus/ Interviews and pilot study

      Vertaisarvioidut julkaisut/peer-reviewed publications

      Pro gradu -tutkielmat /Opinnäytetyöt/ Theses

Kartoitus/ Cross-sectional survey

       Vertaisarvioidut julkaisut/peer-reviewed publications

Väitöskirjat/PhD theses

 

        Pro gradu -tutkielmat /Opinnäytetyöt/ Theses

Interventio/ Intervention