Julkaisut/Publications

Vertaisarvioiduista julkaisuista on luettavissa lyhyet suomenkieliset tiivistelmät täällä.   

Vertaisarvioidut julkaisut/peer-reviewed publications

Tutkimusprotokolla-artikkeli/ Study protocol

Väitöskirjat/PhD theses

Pro gradu -tutkielmat  & opinnäytetyöt/ Theses