Julkaisut/Publications

Tältä sivulta löydät listattuna DAGIS-tutkimuksen väitöskirjat, vertaisarvioidut artikkelit ja opinnäytetyöt.

DAGIS-hankkeen julkaisujen suomenkieliset yhteenvedot löydät täältä.

 DAGIS-hankkeen raportit ja muut julkaisut läydät tämän sivun alaosasta.


Väitöskirjat/PhD theses


Vertaisarvioidut julkaisut (vuosittain, aakkosjärjestyksessä) /peer-reviewed publications (annually, in alphabetical order) 

Vertaisarvioiduista julkaisuista on luettavissa lyhyet suomenkieliset tiivistelmät täällä. 

Vuosi 2022 / Year 2022

Vuosi 2021 / Year 2021

Vuosi 2020 / Year 2020

Vuosi 2019 / year 2019

Vuosi 2018 / year 2018

Vuosi 2017/ year 2017

Vuosi 2016 / year 2016

Vuosi 2015 / Year 2015


Pro gradu -tutkielmat  & opinnäytetyöt/ Theses

Vuosi 2021/Year 2021

Vuosi 2020/Year 2020

Vuosi 2019 / Year 2019

Vuosi 2018 / Year 2018

Vuosi 2017 / Year 2017

Vuosi 2016 / Year 2016

Vuosi 2015 / Year 2015

Vuosi 2014 / Year 2014

Raportit ja muut julkaisut

  • Skaffari E, Korkalo L, Vepsäläinen H, Nissinen K, Roos E, Erkkola M. Päiväkoti-ikäisten lasten ruokavalio -raportti. Helsingin yliopisto, 2019.
  1. Johdanto, aineisto ja menetelmät
  2. Lasten ruokavalio
  3. Lasten ravintoaineiden saanti
  4. Lasten ravintoaineiden saanti ravintolisävalmisteista
  5. Saantilähteet lasten ruokavaliossa
  6. Yhteenveto ja pohdinta (ilmestyy myöhemmin) 

Liitteet:

  • Nissinen K, Sillanpää H, Korkalo L, Roos E, Erkkola M. Annoskuvakirja lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi. Unigrafia, Helsinki, 2016.

DAGIS-tutkijat ovat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa kehittäneet lasten annoskuvakirjan lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi. Kirja soveltuu sekä tutkimuskäyttöön että apuvälineeksi ravitsemusohjaukseen. Kirja on myynnissä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksellä ja selattavissa PDF-muodossa.