Eva Roosin ryhmä

Folkhälsanin tutkimuskeskus / Eva Roosin ryhmä

 

DAGIS-tutkimuksen vastuullisena tutkijana ja Folkhälsanin DAGIS-tutkimusryhmän johtajana toimii professori ja ryhmänjohtaja Eva Roos. Evalla on monipuolista aiempaa kokemusta lasten elintapojen tutkimisesta. Roosin erityiskiinnostuksen kohteena ovat lasten elintavat ja niihin vaikuttavat ympäristötekijät kotona ja päiväkodissa sekä terveyden eriarvoisuus.

 

Tutkimusryhmän jäsenet:

 

DAGIS-interventiotutkimuksen tutkijana ja johtajana toimii ravitsemustieteen dosentti, kansanterveystieteistä väitellyt Carola Ray. DAGIS-hankkeessa Carolaa kiinnostaa erityisesti tutkia kehitettyä DAGIS-interventio-ohjelmaa; onko ohjelma vaikuttanut ja miten se on vaikuttanut? Entä ohjelman vastaanotto, toteutus ja pysyvyys? Carolan tavoitteena on, että DAGIS-hankkeen tulokset ja kehitetty ohjelma voisivat tukea päiväkotien työtä ja näin edistää kaikkien lasten terveellisiä elintapoja.

 

Ravitsemustieteilijä Reetta Lehto työskentelee DAGIS-hankkeessa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusaiheenaan on pääasiassa lasten ruoankäytön determinantit. Hän on tehnyt väitöskirjansa osana DAGIS-tutkimusta aiheenaan päiväkotiympäristön yhteydet lasten ruoankäyttöön päiväkodissa.

 

 

Elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustieteilijä Riikka Pajulahti tekee väitöskirjaa DAGIS-hankkeessa lasten temperamentin ja itsesäätelytaitojen, ruokaympäristön ja ruokavalion välisistä yhteyksistä. Ravitsemustieteissä Riikka on erityisen kiinnostunut ruokakäyttäytymiseen ja ruokavalintoihin vaikuttavista yksilöllisistä sekä ympäristön eri tekijöistä – Riikka pyrkii ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat yksilöiden ruokavalintoja.

 

 

Elina Engberg on DAGIS-hankkeessa vierailevana tutkijatohtorina luonnossa liikkumiseen liittyvissä osatutkimuksissa. Lisäksi hän työskentelee SUNRISE Finland -tutkimuksessa lasten liikkumisen, motoristen- ja kognitiivisten taitojen sekä vanhempien henkisen hyvinvoinnin aihealueiden parissa.

 

 

tempsnip

Väitöskirjatutkija ja valtiotieteiden maisteri Jasmine Gustafsson työskentelee DAGIS-hankkeessa tutkimuskoordinaattorina. Hän tutkii, vaikuttaako päiväkotiryhmien psykososiaalinen työympäristö DAGIS-intervention implementointiin. Lisäksi Jasmine osallistuu Folkhälsanin Sunrise-tutkimushankkeen datankeruuseen.

 

 

juuli_dagis5 (3)

Juuli-Mari Kokkonen on toimintaterapeutti ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä valmistunut terveystieteiden maisteri. Juuli toimii koordinaattorina DAGIS-hankkeessa sekä Naturkraft-tutkimusprojektissa. Juulin tutkimusaiheena on lapsiperheiden luonnossa liikkuminen ja sen yhteys lasten elintapoihin ja hyvinvointiin sekä lasten luontosuhteeseen.

 

 

hanna5Jyväskylän yliopistosta valmistunut terveystieteiden maisteri (pääaineena terveyskasvatus) ja liikunnanohjaaja Hanna Paasio toimii DAGIS-hankkeessa koordinaattorina. Hannan tutkimusaiheena on päiväkoti-ikäisten lasten ruokailutottumukset ja niiden yhteys kodin ja päiväkodin sosiaalisiin ja fyysisiin ympäristötekijöihin.