Eva Roosin ryhmä

Folkhälsanin tutkimuskeskus / Eva Roosin ryhmä

 

DAGIS-tutkimuksen vastuullisena tutkijana ja Folkhälsanin DAGIS-tutkimusryhmän johtajana toimii dosentti, elintarviketieteiden tohtori Eva Roos. Evalla on monipuolista aiempaa kokemusta lasten elintapojen tutkimisesta. Roosin erityiskiinnostuksen kohteena ovat lasten elintavat ja niihin vaikuttavat ympäristötekijät kotona ja päiväkodissa sekä terveyden eriarvoisuus.

 

Tutkimusryhmän jäsenet:

 

Kansanterveystieteistä väitellyt filosofian tohtori Carola Ray (FT, ETM) toimii tutkijana ja interventiotutkimuksen tiiminjohtajana Eva Roosin ryhmässä. DAGIS-hankkeessa Carolaa kiinnostaa erityisesti tutkia kehitettyä DAGIS-ohjelmaa; onko ohjelma vaikuttanut ja miten se on vaikuttanut? Entä ohjelman vastaanotto, toteutus ja pysyvyys? Carolan tavoitteena on, että DAGIS-hankkeen tulokset voisivat tukea päiväkotien työtä edistää kaikkien lasten terveellisiä elintapoja.

 

Ravitsemustieteilijä Reetta Lehto työskentelee DAGIS-hankkeessa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusaiheenaan on pääasiassa lasten ruoankäytön determinantit. Hän on tehnyt väitöskirjansa osana DAGIS-tutkimusta aiheenaan päiväkotiympäristön yhteydet lasten ruoankäyttöön päiväkodissa

 

 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä valmistunut terveystieteilijä ja fysioterapeutti Marja Leppänen toimii DAGIS-hankkeessa tutkijatohtorina, ja tarkastelee fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon välisiä yhteyksiä terveysmuuttujiin, kuten stressiin.

 

 

Elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustieteilijä Riikka Kaukonen tekee väitöskirjaa DAGIS-hankkeessa lasten temperamentin ja itsesäätelytaitojen, ruokaympäristön ja ruokavalion välisistä yhteyksistä. Ravitsemustieteissä Riikka on erityisen kiinnostunut ruokakäyttäytymiseen ja ruokavalintoihin vaikuttavista yksilöllisistä sekä ympäristön eri tekijöistä – Riikka pyrkii ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat yksilöiden ruokavalintoja.

 

Helsingin yliopistosta väitellyt Elina Engberg (FT liikuntalääketiede) toimii DAGIS-hankkeessa tutkijatohtorina ja tarkastelee mm. terveellisten elintapojen yhteisesiintymistä lapsilla, sekä vanhempien hyvinvoinnin yhteyksiä lasten elintapoihin.

 

 

tempsnipValtiotieteiden maisteri Jasmine Gustafsson työskentelee DAGIS-hankkeessa tutkimuskoordinaattorina. Hän tutkii, vaikuttiko päiväkotiryhmien psykososiaalinen työympäristö DAGIS-intervention implementointiin. Lisäksi Jasmine tarkastelee Naturkraft (Luonnosta voimaa) -hankkeen tutkimusaineistossa vanhempien mielen hyvinvoinnin yhteyksiä lapsiperheiden luonnossa liikkumiseen.

 

juuli_dagis5 (3)Juuli-Mari Kokkonen on toimintaterapeutti ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä valmistunut terveystieteiden maisteri. Juuli toimii koordinaattorina DAGIS-hankkeessa sekä Naturkraft-tutkimusprojektissa ja työssään mielenkiinnon kohteena ovat lapsiperheiden elintavat ja niihin vaikuttavat tekijät.

 

 

hanna5Hanna Paasio on liikunnanohjaaja ja Jyväskylän yliopistosta valmistunut terveystieteiden maisteri (pääaineena terveyskasvatus), ja toimii DAGIS-hankkeessa koordinaattorina. Hanna on työssään kiinnostunut erityisesti lasten ja nuorten terveellisten ruokatottumusten, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin edistämisestä.