Leena Koivusilta

Etelä-Pohjanmaan osalta tutkimuksesta vastaa Seinäjoen yliopistokeskuksen (UCS) Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushankkeen dosentti Leena Koivusilta. Leenan erikoisosaamista ovat terveys- ja hyvinvointieroja tuottavat yhteiskunnalliset ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät mekanismit sekä seuranta-aineistojen tilastolliset menetelmät. Hän on myös tutkinut lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia ja terveyskäyttäytymisen pitkän aikavälin vaikutuksia. DAGIS-tutkimuksessa Leena on ollut vahvasti mukana Etelä-Pohjanmaan datan keruun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tukenut asiantuntemuksellaan tutkimuksen edistymistä.