Nina Sajaniemen ryhmä

Kasvatustieteiden osasto / Nina Sajaniemen ryhmä

Varhaiskasvatuksen professori (UEF), neuropsykologi Nina Sajaniemen ryhmä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vastaa DAGIS-tutkimuksessa lasten käyttäytymisen ja stressin säätelyn ja päiväkotien oppimisympäristöjen arvioinnista. Ninalla on pitkä sekä kliininen että tutkimuksellinen kokemus pienten lasten stressin säätelyn, hyvinvoinnin ja oppimisen kehittymisestä sekä niihin vaikuttamisesta etenkin päiväkotiympäristössä.

 

Tutkimusryhmän jäsenet:

 

Elviira Lehto on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi (pääaineena sosiaalipsykologia) ja filosofian tohtoriksi (pääaineena kansanterveystiede). Elviira toimii Sajaniemen ryhmässä tutkijatohtorina, ja hänen tutkimuksensa keskittyy selventämään lasten stressinsäätelyjärjestelmän, pitkäkestoisen stressin ja itsesäätelyn sosioekonomisia eroja.

 

 

Katri Sääksjärvi on kansanterveystieteilijä, epidemiologi ja Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut filosofian tohtori.  Katri on taustaltaan myös elintarviketieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti. DAGIS-tutkimuksessa Katri työskentelee tutkijatohtorina, ja hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat lasten stressin säätelyjärjestelmän ja itsesäätelytaitojen väliset yhteydet sekä vanhempien sosioekonomisen aseman ja päiväkotiympäristön vaikutukset niihin.

 

 

Erityispedagogiikan dosentti Eira Suhonen työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Eira on mukana DAGIS-hankkeessa tutkijana, ja hänen osaamisalueenaan on erityisesti varhaiskasvatuksen- sekä erityispedagogiikkaan liittyvät teemat. Lisäksi Eiran alueena on stressin säätelyjärjestelmän biomarkkereiden (kortisoli ja alpha amylaasi) mittaaminen ja analysointi.

 

 

Taina Sainio on varhaiskasvatuksen opettaja (KM,Psk) ja Helsingin yliopistossa kasvatustieteen jatko-opintoja suorittava väitöskirjatutkija. Taina toimii DAGIS-hankkeessa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja päiväkotien kouluttajana. Tainan kiinnostuksen kohteensa on tutkia ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lasten itsesäätelytaitojen oppimista ja kehittymistä.