DAGIS-tutkimus täyttää 10 vuotta!

Tänä vuonna vietetään pyöreitä! DAGIS-tutkimus täyttää 10 vuotta, ja sen kunniaksi tutkimuksessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen! Tässä blogitekstissä kerromme, mitä kaikkea jännittävää DAGIS-hankkeessa tapahtuu lähiaikoina.

DAGIS Next tutkii astmaa, allergioita ja ruoankäytön vuorokausirytmiä

DAGIS Next pyörähtää käyntiin keväällä 2023. Tutkimuksessa pyritään tavoittamaan mahdollisimman suuri osa niistä 864 tutkittavasta, jotka osallistuivat vuosina 2015–2016 DAGIS-kartoitukseen ja antoivat luvan jatkoyhteydenottoon. Meistä tutkijoista tuntuu, että ensimmäisestä aineistonkeruusta on vasta muutama vuosi, mutta todellisuudessa tutkittavat ovat tänä aikana varttuneet 3–6-vuotiaista leikki-ikäisistä 10–14-vuotiaiksi nuoriksi. Juuri tämän ikäryhmän elintavoista on Suomessa saatavilla todella niukasti tietoa, joten jokainen osallistuja on erittäin arvokas!

DAGIS Next -tutkimuksessa tutkittavat nuoret ja heidän huoltajansa täyttävät sähköisiä kyselylomakkeita, joilla selvitetään heidän elintapojaan, erityisesti ruoankäytön ajoittumista sekä allergia- ja astmaoireita. Selvitimme tutkittavien ruoankäyttöä alkuperäisessä DAGIS-kartoituksessa hyvin seikkaperäisesti, ja seuranta-asetelma antaakin kutkuttavan mahdollisuuden selvittää, miten varhaislapsuuden ruoankäyttö on yhteydessä myöhempään allergioiden ja astman ilmaantuvuuteen. Lisäksi DAGIS Next -tutkimuksessa saadaan arvokasta tietoa ruoankäytön vuorokausirytmistä ja sen yhteydestä esimerkiksi painoon.

Kuvituskuva, jossa pitkähiuksinen nuori istuu rannalla. Hän on pukeutunut farkkuihin ja farkkutakkiin ja katselee rantakaislikon yli järvelle.

DAGIS Salo selvittää ympäristön, elintapojen, itsesäätelyn, stressistä palautumisen ja oppimisen välisiä yhteyksiä

Suomen Akatemian rahoittamassa DAGIS Salo -tutkimuksessa selvitämme, miten varhaislapsuuden koti- ja päiväkotiympäristöt, elintavat sekä itsesäätely vaikuttavat elintapoihin, painoon, itsesäätelyyn, stressistä palautumiseen ja oppimiseen kouluiässä. Tutkimme myös, eroavatko vaikutukset sukupuolen tai vanhempien koulutuksen mukaan. Tutkimukseen kutsutaan kaikki Salon lapset 3.–6. luokilta.

Tutkimuksessa käytetään vuonna 2017 kerättyä tietoa koti- ja päiväkotiympäristöistä, elintavoista ja itsesäätelystä. Vuonna 2023 keräämme mm. kyselylomakkeiden ja kiihtyvyysmittareiden avulla uutta tietoa mm. kotiympäristöstä, syömisestä, liikkumisesta ja nukkumisesta, painosta, itsesäätelystä, stressistä palautumisesta sekä oppimisesta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa varhaislapsuuden ympäristöjen merkityksestä myöhemmille elintavoille, stressinsäätelylle ja oppimiselle. Tulosten perusteella näitä ympäristöjä on mahdollista muokata paremmin terveellisiä elintapoja, stressinsäätelyä ja oppimista tukeviksi.

Kuvituskuva. Kuvassa on metsä, näkyvillä puun runkoja ja niiden keskellä menevä polku.

DAGIS Next Bonus: tutkimus ruoankäytön tutkimusmenetelmistä

Osana DAGIS Next -tutkimusta tutkimme, kuinka luotettavasti tutkimuksessa käytössä oleva ruoankäytön frekvenssikysely mittaa tutkittavien kokonaisruokavaliota. Luotettavuustutkimuksessa tutkittavat täyttävät ruoankäytön frekvenssikyselyn, joka koostuu ruokariveistä ja käyttötiheyttä kuvaavista vastausvaihtoehdoista ja mittaa tyypillistä ruoankäyttöä edeltävän viikon ajalta. Lisäksi he osallistuvat kahdesti ruoankäyttöhaastatteluun, jonka avulla kartoitetaan edellisen vuorokauden ruoankäyttöä mahdollisimman tarkasti. Vertaamalla kahdella menetelmällä mitattua ruoankäyttöä saadaan tietoa frekvenssikyselyn suhteellisesta luotettavuudesta (validiteetista). Toisin sanoen saamme tietoa siitä, kuinka hyvin frekvenssikysely onnistuu mittaamaan ruoankäyttöä verrattuna haastattelulla mitattuun ruoankäyttöön.

Validointitutkimus lisää tutkimustulosten ja niiden tulkinnan luotettavuutta. Myös muut suomalaiset tutkimukset voivat käyttää samaa frekvenssikyselyä, jos se osoittautuu riittävän luotettavaksi. Suomen kaltaisessa pienessä maassa tutkimusryhmien on tärkeää tehdä yhteistyötä menetelmien kehittämisessä. DAGIS Next Bonus tuottaa kahdella ei menetelmällä kerättyä tietoa suomalaisnuorten ruoankäytöstä ja ravintoaineiden saannista. Vaikka suomalaisen aikuisväestön ruokavaliota seurataan säännöllisesti, juuri nuorten ikäryhmästä puuttuu tietoa. Tällaista tietoa tarvitaan esimerkiksi kouluruokailun ja kotitalousopetuksen kehittämiseen, ruokavalioneuvonnan kohdistamiseen ja päätöksenteon tukemiseen.

Kiinnostuitko? Osallistumiskriteerit pähkinänkuoressa:

  • Perheesi voi osallistua DAGIS Next -tutkimukseen sekä sen osana toteutettavaan validointitutkimukseen, jos osallistuitte DAGIS-kartoitustutkimukseen vuosina 2015–2016. Otamme teihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse ja/tai kirjeitse kevään 2023 aikana.
  • Perheesi voi osallistua DAGIS Salo -tutkimukseen, jos yksi tai useampi lapsi perheestäsi on salolaisessa koulussa 3.–6. luokalla. Otamme teihin yhteyttä koulun kautta syksyn 2023 tai kevään 2024 aikana.
Kuvituskuva. Kuusi leipäviipaletta kahdessa rivissä. Ensimmäisellä leivällä tomaattiviipaleita, toisella limeä ja tilliä, kolmannella juustoa ja appelsiiniviipaleita, neljännellä retiisejä, viidennellä pähkinöitä ja rusinoita, viimeisellä juustoa ja kurkkua.

DAGIS-tiimi:

Reetta Lehto, DAGIS Next -tutkimuksen johtaja
Carola Ray, DAGIS Salo -tutkimuksen johtaja
Eva Roos, DAGIS-konsortion johtaja
Maijaliisa Erkkola, DAGIS-osahankkeen johtaja
Nina Sajaniemi, DAGIS-osahankkeen johtaja
Henna Vepsäläinen, DAGIS Next Bonus -tutkimuksesta vastaava tutkija