Miten lapset syövät päiväkodissa – muullakin kuin ruualla on väliä

Päiväkodeissa tarjottava ruoka herättää aika ajoin suuria tunteita vanhempien keskuudessa ja periaatteessa hyvästä syystä. Päiväkodissa tarjottava ruoka kun muodostaa suuren osan siellä hoidettavien lasten ruokavaliosta ja sillä on suuri merkitys lasten ravintoaineiden saannille ja jopa syömistottumusten muodostumiselle. DAGIS-tutkimuksen ja muiden aiempien tutkimusten tulosten perusteella päiväkotiruoka on pääosin terveellistä ja usein jopa terveellisempää kuin kotona tarjottava ruoka. Esimerkiksi sokeria lapset saavat päiväkodissa vain vähän, kun taas kuitua ja suositeltavia pehmeitä rasvoja he saavat runsaasti.*

Tarjottavan ruuan lisäksi lasten ruuankäyttöön päiväkodissa voi vaikuttaa myös muut seikat, kuten henkilöstön toimintatavat aterioilla ja esimerkiksi se, saavatko lapset itse annostella ruokansa. DAGIS-tutkimuksessa olemme esimerkiksi havainneet, että henkilökunnan positiivinen mielipide päiväkodin ruuasta ja suurempi määrä ruokailuun liittyviä ohjeita olivat yhteydessä lasten suurempaan kasvisten kulutukseen. Lisäksi kasvisten ja hedelmien syömiseen kannustaminen oli yhteydessä runsaampaan kuidun saantiin.

Vuosi sitten julkaistiin Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset, joissa ruuan ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi keskityttiin paljon myös ruokailutilanteisiin ja ruokakasvatukseen. Suosituksessa painotetaan positiivisen ruokakasvatuksen, lasten osallisuuden ja omatoimisuutta tukevien ruokailujärjestelyjen tärkeyttä. Näistä neuvoista voisi ottaa vaarin kotioloissakin!

 

Reetta Lehto

Folkhälsanilla työskentelevä ravitsemustieteilijä (EtM), joka tekee väitöskirjaa päiväkotiympäristön yhteyksistä lasten ruokavalioon, ja johon pätee sanonta ”suutarin lapsilla ei ole kenkiä”.

*Julkaisemattomia tuloksia DAGIS-tutkimuksesta