Vipinää varhaiskasvattajien kintuissa

DAGIS-hankkeessa päästiin syksyllä 2017 mittaamaan lasten liikkumisen lisäksi myös varhaiskasvattajien aktiivisuutta, kun halukkaat päiväkodin työntekijät saivat kokeilla liikemittaria työviikon ajan. Kokeiluun lähti mukaan lähemmäs 80 varhaiskasvattajaa, joista suurin osa oli joko lastentarhanopettajia tai lastenhoitajia.  DAGIS-tutkimuksen mukaan lapset viettävät hieman yli puolet päiväkotiajastaan liikkuen vähintään kevyesti, mutta mitä tulokset kertoivat kasvattajien aktiivisuudesta?

Istumatyöläisille työaikainen passiivisuus on yleisesti tunnettu terveysriski, mutta varhaiskasvattajille liikkumattomuus ei näyttäisi olevan ongelma. Kasvattajatkin nimittäin viettivät työajastaan noin puolet liikkuen vähintäänkin kevyesti. Kasvattajilla kertyi seitsemän tunnin työpäivän aikana kevyttä liikuntaa keskimäärin noin 3,5 tuntia, jonka lisäksi vauhdikkaampaa sykettä nostavaa liikkumista kertyi keskimäärin noin 10 minuuttia. Työ päiväkodissa mahdollistaa aktiivisen toimimisen, kun liikkumista kertyy ihan luonnostaan lasten kanssa toimiessa ja esimerkiksi ulkoillessa.  Varhaiskasvattajat liikkuvatkin työpäivänsä aikana ilahduttavan paljon esimerkiksi toimistotyöläisiin verrattuna.

Työaikaisella liikkumisella on päivän kokonaisaktiivisuuden kannalta suuri merkitys, joten kasvattajat voivat olla tyytyväisiä työajalla kertyvään aktiivisuuteensa. Pelkkä työaikainen liikkuminen ei kuitenkaan riitä terveyshyötyjen saavuttamiseen, joten varhaiskasvattajien olisi tärkeää löytää energiaa liikkumiseen myös vapaa-ajalla.  Keskimäärin 7 tunnin työpäivän aikana askeleita kertyi noin 4000, mikä on jo hyvä alku, mikäli tavoitteena on liikkua hyvänä päivittäisenä tavoitteena pidetty 10 000 askelta.

Lasten liikunnallisiin leikkeihin osallistumalla työntekijät voivat lisätä omaa työaikaista reipasta liikkumistaan ja toimia samalla aktiivisina roolimalleina lapsille. Suomessa suuri osa lapsista viettää merkittävän ajan arkipäivistään päiväkodissa, joten varhaiskasvattajat ovat merkittäviä roolimalleja lapsille myös liikkumisen osalta.

 

Pauliina Hiltunen
Terveystieteilijä, DAGIS-tiimin jäsen, joka pyrkii vähentämään työaikaista passiivisuuttaan roikkumalla tangossa, heittelemällä palloa ja osallistumalla taukojumppiin