Kevään koronarajoitusten vaikutus lasten ja nuorten liikkumiseen

UKK-instituutin tuoreen raportin mukaan lasten ja nuorten liikkuminen väheni merkittävästi keväällä tehtyjen koronarajoitusten seurauksena. UKK-instituutti mittasi keväällä koulujen etäopetuksen aikana ja seurojen lähitoiminnan ollessa tauolla perusopetusikäisten liikuntaa liikemittarilla viikon ajan. Saatuja tutkimustuloksia verrattiin kevään 2018 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tuloksiin.

Tutkimukseen osallistui 255 lasta ja nuorta 1.-, 3.-, 5.-, 7.- ja 9.-luokilta Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Keskimäärin päivittäiset askeleet vähenivät noin 1000–3000 askelta päivässä iästä ja sukupuolesta riippuen LIITU 2018 -tuloksiin verrattuna. Suurin ero askelmäärissä oli nuorimmilla pojilla. Viikonloppuisin ei havaittu yhtä selkeitä muutoksia tutkimusmittausten välillä kuin arkisin. Suurimmat erot LIITU 2018 -tutkimuksen ja koronakevään mittausten välillä lasten ja nuorten liikkumisessa nähtiin askelten määrässä kello 07–14 välillä. Tuntia kohden laskettuna erot kevään 2018 ja koronakevään välillä vaihtelivat noin 200–800 askelta tuntia kohden. Raportin mukaan erot näyttää selittyvän erityisesti koulumatkojen ja koulupäivän aikaisen liikkumisen vähenemisellä, kuten välituntien puuttumisella.

Jatkossa tulisikin pohtia keinoja meidän kaikkien liikkumisen edistämiseen hyödyntäen lajeja ja tapoja, jotka eivät altista infektioiden leviämiselle. Hyviä tapoja ulkoiluun on esimerkiksi kävely, pyöräily ja rullaluistelu. Syksy on myös parasta aikaa pakata reppu täyteen eväitä ja lähteä sienestämään. Toisaalta on mukavaa, kun tulee talvi ja lunta, jolloin pääsee luistelemaan, hiihtämään ja laskemaan mäkeä. Minkälaisia tapoja sinä keksit? Mitkä ovat sinun suosikkilajisi tänä poikkeavana aikana?

Terveisin,

Marja Leppänen

Koronakävelijä, liikuntatutkija (TtT) ja fysioterapeutti

Lähteet:

UKK-instituutti. Kevään koronarajoitukset vaikuttivat merkittävästi perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikkumiseen. https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/kevaan-koronarajoitukset-vaikuttivat-merkittavasti-perusopetusikaisten-lasten-ja-nuorten-liikkumiseen/. Luettu: 27.10.2020.

Valtion liikuntaneuvosto. Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja. 2020:2 Marko Kantomaa (toim.).