D-vitamiinia purkista kaikille lapsille – tavoitetila vai todellisuus?

Monien vanhempien mielessä on ajatus auringosta mainiona D-vitamiinin lähteenä ja D-vitamiinilisän tarpeellisuudesta lähinnä keskellä pimeintä talvea, kun päiväkoti-ikäisiltä ulkoilijoilta pilkistää vain nenänpää toppavaatetuksen alta. Tällöin ravinnosta saatavan D-vitamiinin lisäksi onkin tärkeää turvautua myös purkista saatavaan D-vitamiiniin. Ravitsemussuosituksissa D-vitamiinilisää kuitenkin suositellaan ympärivuotisesti kaikille lapsille vauvaiästä alkaen, myös aurinkoisina kesäkuukausina.

Vaikka D-vitamiinilisää suositellaan kaikille lapsille, muita ravintolisiä ei suositella käytettävän kuin erityistilanteissa. Ravintolisiä ei siis kannata popsia varmuuden vuoksi, sillä vitamiinien ja kivennäisaineiden liiallisesta saannista ei ole hyötyä, vaan jopa haittaa. Esimerkiksi vähäiseen raudan saantiin tulisi puuttua lisäämällä ruokavalioon rautapitoisia ruokia rautaa sisältävän ravintolisän sijasta. Terveydenhuollon ammattilainen voi kuitenkin tarvittaessa suositella lapselle ravintolisiä, jos ruokavalio on vaikkapa sairauden tai jonkin erityisruokavalion vuoksi puutteellinen.

DAGIS-tutkimus ja monet sitä edeltäneet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaislasten D-vitamiinin ja raudan saanti ravinnosta ei ole riittävää. Päiväkoti-ikäisten lasten ravintolisien käyttöä ei ole tutkittu Suomessa lähivuosina, joten olikin aika tuottaa uutta tutkimustietoa aiheesta. DAGIS-tutkimuksessa lasten ravintolisien käyttöä kartoitettiin vuosina 2015-16 ja tutkin sitä gradussani, joka valmistui syksyllä 2020.

Mitä ravintolisiä lapset käyttävät?

DAGIS-tutkimuksen lapsista yli 80 % käytti edellisen kuukauden aikana ainakin yhtä ravintolisää ja yleisimmin tämä oli D-vitamiinia sisältävä valmiste. Monivitamiini-kivennäisainevalmisteiden käyttö oli myös melko yleistä, niitä käytti kolmannes lapsista. Lisäksi lapset käyttivät yksittäisiä vitamiini- ja kivennäisainevalmisteita sekä probiootti- ja kalaöljyvalmisteita. D-vitamiinin lisäksi ravintolisistä saatiin lähes kaikkia muitakin vitamiineja ja kivennäisaineita. Gradussani en tarkastellut ruokavaliosta ja ravintolisistä yhteensä saatuja vitamiineja ja kivennäisaineita, joten kokonaissaannin tarkastelu jää tulevaisuudessa tehtäväksi.

Miksi kaikki lapset eivät saa D-vitamiinilisää?

Vaikka D-vitamiinilisän käyttö oli melko yleistä, lähes viidennes lapsista ei saanut D-vitamiinia ravintolisistä lainkaan edellisen kuukauden aikana. Osin D-vitamiinin käyttöä selitti mittausvuodenaika: D-vitamiinilisän käyttö oli todennäköisempää keväällä kuin syksyllä tehdyissä mittauksissa. On mahdollista, että vanhemmat ajattelevat, ettei kesällä tarvita D-vitamiinilisää auringon ansiosta ja D-vitamiinilisän käytön aloittaminen saattaa syksyllä unohtua. Keväällä sen sijaan D-vitamiinipurkit on jo kaivettu esiin.

Huolestuttavaa oli kuitenkin se, että D-vitamiinilisän käyttö oli yhteydessä perheen tuloihin. DAGIS-tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kaventaa sosioekonomisia eroja ja olisi ollut hienoa, etteivät nämä erot olisi näkyneet kaikille lapsille suositellun D-vitamiinilisän käytössä. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ollut ja perheen matalat tulot olivat yhteydessä vähäisempään D-vitamiinilisän käyttöön.

D-vitamiini kuuluu kaikille lapsille

Neuvola tavoittaa kaikki Suomen päiväkoti-ikäiset lapset ja siksi neuvoloissa on tarpeellista muistuttaa perheitä D-vitamiinin ympärivuotisesta käytöstä ja siitä, ettei ravintolisillä tule korvata monipuolista ruokavaliota. Pelkkä muistuttaminen ei kuitenkaan riitä, jos perheellä ei ole mahdollisuutta käyttää rahaa D-vitamiinilisän ostamiseen. Aikanaan neuvoloissa perheille annettiin maksutta vauvan ensimmäiset D-vitamiinitipat, ja tähän käytäntöön olisi hyvä palata, myös isommilla lapsilla. Pienituloisten perheiden lapsille ilmaiseksi tarjottava D-vitamiinilisä olisi toimiva keino saattaa tärkeät vitamiinit ihan kaikkien lasten käyttöön. Tämän idean on jo ottanut käyttöön eräs ruokalaatikoita pienituloisille perheille toimittava yritys, joka tarjoaa laatikoiden mukana myös maksuttomat D-vitamiinilisät lapsille. Hieno esimerkki siitä, että yksi perhe kerrallaan mennään kohti tavoitetta: jokainen suomalaislapsi saa tarpeellisen D-vitamiinilisän joka päivä!

Satu Kinnunen

Vastavalmistunut ravitsemustieteilijä, pienten ihmisten ravitsemuksesta innostunut elämän nautiskelija, Helsingin yliopisto

Kuvat: Mirja Koivisto/Tarinakuva