Pelillistä ruokakasvatusta

Monen vuoden ponnistelujen jälkeen DAGIS-projektin kenttävaihe on – ainakin toistaiseksi – ohi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hanke olisi ohi. Tällä hetkellä tutkijat tarkistavat ja analysoivat dataa, jota on valtavat määrät sekä poikkileikkaus- että interventiovaiheesta. Lisäksi DAGIS on jo ehtinyt poikia ainakin yhden spin-offin: Myyräpelin, jonka tavoitteena on opettaa päiväkoti-ikäisille lapsille itsesäätelyn taitoja sekä lisätä kasvisten hyväksyttävyyttä (lue lisää itsesäätelytaidoista ja terveyskäyttäytymisestä täältä).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan päiväkotien tulee taata lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet teknologian käytön perustaitojen omaksumiseen. Siksi yhä useammassa päiväkotiryhmässä on tabletti, jolla lapset voivat käyttää erilaisia pedagogisia sovelluksia tai pelejä. Sellaista peliä ei kuitenkaan vielä ole, joka auttaisi lapsia harjoittelemaan itsesäätelytaitoja – siis odottamaan, pohtimaan ja toimimaan vasta sitten. Toisaalta halusimme peliin myös kasvisten käyttöön rohkaisevia elementtejä, sillä varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset korostavat ruokailutilanteita ja ruokakasvatusta osana päiväkodin pedagogista toimintaa.

Tutkimuksissa on huomattu, että positiivinen ilmapiiri ruokailutilanteessa on yhteydessä siihen, että lapset syövät aterialla enemmän kasviksia ja hedelmiä. Positiivista ilmapiiriä luodaan esimerkiksi myönteisellä ruokapuheella. Myyräpelin yhtenä tavoitteena onkin laajentaa lasten ruokasanastoa ja opettaa kuvailemaan ruokaa muillakin adjektiiveilla kuin ”hyvä” tai ”paha”. Myös kannustaminen ja myönteinen palaute lisäävät ruokahetken miellyttävyyttä. Myyräpelissä kaveria kannustetaan rohkeaksi maistajaksi ja kilpaillaan leikkimielisesti kasvistenmaistelun kuninkuudesta.

Mutta voidaanko mobiilisovellusta käyttämällä saada aikaan muutoksia käyttäytymisessä? Monissa tutkimusryhmissä ympäri maailmaa on selvitetty pelien vaikutusta terveyskäyttäytymiseen, mutta päiväkoti-ikäisten lasten parista tutkimusnäyttöä ei tietääksemme vielä ole. Meidän matkamme on vielä alussa: peli voi nimittäin vaikuttaa käyttäytymiseen vain siinä tapauksessa, että sitä todella pelataan. Ja peliä pelataan, jos sekä päiväkotilapset että varhaiskasvattajat pitävät siitä. Siksipä testaamme ensin, millaisen vastaanoton peli saa päiväkodissa. Vasta sen jälkeen voimme selvittää sen mahdollisia vaikutuksia käyttäytymiseen.

 

Henna Vepsäläinen                                                                                                                   ravitsemustieteilijä, Pelaaja1

Essi Skaffari
ravitsemustieteilijä, Pelaaja2