Makuretkellä Tiikeri Tähtisilmän kanssa

Tutkiminen, kokeileminen, leikkiminen ja aistien käyttö ovat lapsille ominaisia tapoja toimia ja oppia. Ruokamaailmaan tuotuina ne vaalivat ruokailoa ja herättävät uteliaisuuden ruokaa kohtaan. Ne ovat myös Sapere-ruokakasvatusmenetelmän keskeiset kulmakivet. Dagis-ohjelmassa päiväkoteja kannustettiin toteuttamaan ruokakasvatusta Sapere-menetelmän keskeisiä periaatteita noudattaen. Lisäksi DAGIS-ohjelmaa varten kehiteltiin satuhahmo, Tiikeri Tähtisilmä, jonka kanssa lapset taittoivat matkaa uusien makujen maailmaan. Tähtisilmä on Monica Vikström-Jokelan kirjoittama ja Annika Mannströmin kuvittama hahmo, jolle uusien makujen maistelu on vähän vaikeaa, ehkä hieman pelottavaakin mutta joka ystäviensä kannustamana päättää laajentaa ruokavalikoimaansa maku kerrallaan.

Miten Sapere-menetelmän mukainen toiminta ja Tiikeri Tähtisilmä otettiin päiväkodeissa vastaan? Monille kasvattajille Sapere ja aistiharjoitukset olivat jo vanhoja tuttavuuksia, toiset kuulivat niistä DAGIS-ohjelman myötä ensi kertaa. Kokemukset olivat myönteisiä: kasvattajat kertoivat, että lapset pitivät harjoituksista ja harjoitusten koettiin rohkaisseen lapsia uusien ruokien maisteluun.

”Eri aistien käyttö on ollut palkitsevaa. Lapset ovat huomaamattaan syöneet kaikkia salaattiin kuuluvia juttuja, kun ovat kuunnelleet millainen ääni mistäkin kuuluu. Ja hauskaa on ollut!”

”Mut se oli kauheen kiva must se maistelujakso. Lapset ainakin meil tykkäs hirveesti. – – Et kasvatettiin sitä herneenversookin, ni nehän [lapset] oikeen halus sitä leivän päälle ja uskalsi moniki maistaa, jokka on tosi nirsoja ollu. Ne sai semmost onnistumisen kokemustkin siitä.”

”Meil tuli isot maistamisjuhlat.”

Joissakin päiväkodeissa aistiharjoitukset ja ruokakasvatukseen keskittyminen tuntuivat mukavalta uudelta aiheelta vanhojen tuttujen liikunta-aiheiden rinnalla. Vaikka joissakin ryhmissä aistiharjoituksia oli tehty aiemminkin, uutta oli harjoitusten pohjustaminen hahmon ja siihen liittyvän tarinan avulla, minkä koettiin lisäävän lasten innostusta ja kiinnostusta ruokaan tutustumista kohtaan.

”Mut kyl siin ne tarinat oli lapsil tosi tärkeet.”

”Hahmo vetoaa lapsiin ja lapsista on ollut mukavaa rohkaista ja auttaa Tähtisilmää maistelemaan uusia juttuja.”

”Tää ku lähdettiin lasten kans sit piknik-retkelle siitä maistelemaan uusia makuja, otettiin se Tähtisilmä sinne mukaan, ja sehän oli ihan huippukivaa lapsista.”

Summa summarum: Monet kasvattajat kokivat Dagis-ohjelmaan sisällytetyt ruokaan liittyvät aistiharjoitukset ja ruokapuuhat mielekkääksi toiminnaksi päiväkodissa. Satuhahmo sekä siihen liittyvä tarina nähtiin tärkeänä osana ohjelmaa, ja sen koettiin lisäävän lasten innostusta ja kiinnostusta uusien makujen maisteluun. Tarkempaa tietoa siitä, onko DAGIS-ohjelma lisännyt lasten kasvisten syöntiä ryhmätasolla, saadaan kuitenkin vasta kun tutkimusaineistoa on päästy tarkemmin analysoimaan. Siispä tuloksia odottamaan!

 

Riikka Kaukonen

Ravitsemustieteilijä                                                                                                                                 Ruokamaailman utelias tutkimusmatkailija ja kokeilevan keittiön kannattaja