Mitä syntyy, kun ravitsemustieteilijät ryhtyvät pelinkehittäjiksi?

DAGIS-tutkimuksen ravintotiimi on ollut viimeisen parin vuoden aikana mukana kansainvälisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa, joka pyrkii edistämään lasten ruokakasvatusta. Hanke kokonaisuudessaan kattaa useita ikäryhmiä aina päiväkotilapsista yläkouluikäisiin saakka, mutta Suomen tiimimme on keskittynyt erityisesti päiväkoti-ikäisten ruokakasvatukseen. Tavoitteenamme oli tuottaa mobiilisovellus, jonka avulla voidaan lisätä kasvisten hyväksyttävyyttä, edistää positiivista ruokailuilmapiiriä sekä laajentaa ruokasanastoa.

Digilaitteiden (tablettien ja älypuhelinten) käyttö on yleistynyt sekä kodeissa että päiväkodeissa. Päiväkoti-ikäiset lapset käyttävätkin jo sujuvasti digitaalisia pelejä ja sovelluksia, ja niitä on päiväkodeissa myös opetuskäytössä. Vaikka opetuspeleistä yleensä pidetäänkin, niissä on myös huonoja puolia: ne palkitsevat usein pitkäjänteisyyden sijaan nopeasta reagoinnista ja voivat pahimmillaan olla äärimmäisen koukuttavia. Siksi lähdimme yhdessä NordicEdu Oy:n kanssa rakentamaan peliä, joka auttaisi lapsia harjoittelemaan itsesäätelytaitoja eli odottamaan, pohtimaan ja toimimaan vasta sitten. Lisäksi tarkoituksenamme oli saada aikaan peli, jota voitaisiin käyttää lapsiryhmässä osana päiväkodin pedagogista toimintaa.

Mikä ihmeen Myyräpeli?

Moniammatillisen tiimin yhteistyön tuloksena syntyi Myyrän mielikasvikset –niminen sovellus – kavereiden kesken Myyräpeli. Myyräpeli on tarkoitettu käytettäväksi aikuisen johdolla noin 3–7 lapsen ryhmässä. Sovellus on jaettu vuodenaikoihin, ja kussakin vuodenajassa ryhmä voi tutustua kuuteen eri kasvikseen erilaisten tehtävien avulla. Kuhunkin kasvikseen liittyy myös leikki, joka harjoittaa mielen malttamista, odottamista, mielikuvitusta, muistia, sosiaalisia tai motorisia taitoja, kehollista ilmaisua tai lisää lasten tietämystä kasviksista. Sovelluksen maistelupankkiin ryhmä voi kirjata lasten maistelemia kasviksia vaikka päivittäin. Sovellukseen upotetut minipelit sopivat lukutaitoisille lapsille myös yksin tai pareittain pelattaviksi.

Myyrän mielikasvikset –sovellusta testattiin syksyllä 2019 Suomessa, Puolassa ja Englannissa. Emme ole vielä ehtineet analysoida pelin vaikuttavuuteen liittyviä tuloksia (eli lisääkö sovelluksen käyttö kasvisten hyväksyttävyyttä), mutta alustava palaute varhaiskasvattajilta on ollut innostunutta. Eräässäkin ryhmässä peikkojumppa oli saanut aivan uusia ulottuvuuksia, kun peikko oli vaihtanut makkaran ja pizzan porkkanaan ja kaaliin!

Lataa Myyräpeli sovelluskaupasta

Toistaiseksi sovellusta on käytetty lähinnä helsinkiläisissä päiväkodeissa, mutta toivomme, että se otettaisiin käyttöön myös muualla Suomessa. Tänä vuonna yhtenä tavoitteenamme on lisäksi jatkaa sovelluksen kehittämistä siten, että se soveltuisi käytettäväksi myös kotona. Vaikka rahoituksemme ei tällä hetkellä mahdollistakaan kaikkien toiveiden toteuttamista, otamme mielellämme vastaan sovellukseen liittyvää palautetta niin varhaiskasvatuksen ammattilaisilta kuin perheiltäkin.

Android-laitteet: Lataa Myyrän mielikasvikset –sovellus täältä

iOS-laitteet (iPhone, iPad): Lataa Myyrän mielikasvikset –sovellus täältä

Henna Vepsäläinen
Myyräpelin kehitystä koordinoiva ravitsemustieteilijä