Myyräpeli voi lisätä kasvisten ja hedelmien hyväksyttävyyttä 3-6-vuotiailla lapsilla

Kerroimme viime vuonna Myyräpelistä, jonka DAGIS-tutkimuksen ravintotiimi kehitti osana eurooppalaista yhteistyöhanketta. Juuri julkaistusta tutkimuksesta selviää, että Myyräpelin käyttö päiväkodissa osana sen pedagogista toimintaa lisäsi kasvisten ja hedelmien hyväksyttävyyttä 3–6-vuotiailla lapsilla.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 221 lasta 11 päiväkodista Suomesta ja Puolasta. Tutkimuksen alussa vanhemmat täyttivät lomakkeen, jolla selvitettiin yhteensä 25 eri kasviksen tai hedelmän hyväksyttävyyttä. Sen jälkeen päiväkotiryhmät arvottiin tutkimus- ja vertailuryhmiin. Tutkimusryhmään kuuluvissa päiväkotiryhmissä käytettiin Myyrän mielikasvikset –peliä noin kolmen viikon ajan, kun taas vertailuryhmissä ei otettu käyttöön uusia ruokakasvatusmenetelmiä. Tutkimusjakson jälkeen vanhemmat täyttivät saman kasvisten ja hedelmien hyväksyttävyyttä arvioivan lomakkeen uudelleen.

Tutkimusjakson päätyttyä tutkimusryhmään kuuluvat lapset suhtautuivat kasviksiin ja hedelmiin hyväksyvämmin kuin vertailuryhmään kuuluvat lapset, eli pelin käyttö vaikuttaisi lisänneen kasvisten ja hedelmien hyväksyttävyyttä. Tutkimusjakson aikana peliä oli käytetty kesimäärin 1,9 kertaa viikossa, ja suosituimpia olivat mustikkaan, salaattiin, sieniin, papuihin, punajuureen ja kurpitsaan liittyvät sisällöt.

Myyräpeli suunniteltiin alun perin päiväkotiryhmien käyttöön, joten siihen sisältyy vahva sosiaalinen komponentti. Aiemmin DAGIS-tutkimuksessa on havaittu, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten mielipiteet ovat yhteydessä lasten ruoankäyttöön. Ryhmässä suoritettavat tehtävät antavatkin lapsille mahdollisuuden ottaa mallia sekä pelin käyttöä ohjaavasta varhaiskasvatuksen ammattilaisesta että muista lapsista ja siten laajentaa omaa kasvisvalikoimaa. Lisäksi ryhmässä voi harjoitella yhteistyötaitoja, oman vuoron odottamista ja muita tärkeitä taitoja. Mainittakoon myös, että Myyräpeliä pelatessa lapset eivät ole ruudulla juuri lainkaan, sillä se perustuu aikuisen ohjaamiin leikkeihin, tehtäviin ja keskusteluihin. Niinpä tämän pelin käyttö ei kasvata ruutuaikaa kohtuuttomasti.

Päiväkoti ei kuitenkaan ole ainoa ympäristö, jossa kaivataan välineitä ruokakasvatuksen avuksi. Niinpä päivitimme Myyräpelin vastaamaan paremmin myös kotien ruokakasvatustarpeisiin. Uudessa versiossa voi muun muassa etsiä pienelle porukalle sopivia leikkejä ja suorittaa kasvis- ja hedelmäaiheisia maistelu- ja puuhahaasteita. Olemme myös lisänneet uusia minipelejä, joita lapsi voi pelata ilman aikuisen apua.

Myyräpelin kehittämiseen ei ole enää rahoitusta, joten emme valitettavasti pysty enää päivittämään sitä. Toivomme kuitenkin, että peli otettaisiin laajasti käyttöön sekä päiväkodeissa että perheissä. Peli on ladattavissa ilmaiseksi iOS– ja Android-laitteille.

Henna Vepsäläinen
Myyrätiimiläinen